00233-6523.2-SW1610381/19 Centrum Kultury w Mielnie

By | 8 maja 2015

Wzrost aktywności i zaangażowania społeczności rybackiej gminy Mielno w rozwój lokalny i zarządzanie zasobami rybackimi którymi dysponują. poprzez zaangażowanie do organizacji i aktywnego uczestnictwa w wydarzeniu o charakterze rybackim tj. MIELEŃSKIM ŚWI 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Centrum Kultury w Mielnie .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: FLĄDRA CZY TURBOT CZYLI MIELEŃSKIE ŚWIĘTO RYBY.

Skrócony opis operacji: Wspieranie dialogu społecznego i udziału lokalnych społeczności w badaniu zasobów rybołówstwa i zarządzania tymi zasobami.

Cel operacji: Wzrost aktywności i zaangażowania społeczności rybackiej gminy Mielno w rozwój lokalny i zarządzanie zasobami rybackimi którymi dysponują. poprzez zaangażowanie do organizacji i aktywnego uczestnictwa w wydarzeniu o charakterze rybackim tj. MIELEŃSKIM ŚWI.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 61783.92.

Kwota Wkładu EFMR: 40222.85.

Kod Pocztowy: 76-032.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00233-6523.2-SW1610381/19.


Wspieranie wzmacniania rozwoju technologicznego. innowacji i transferu wiedzy 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wzmacnianie naturalnych populacji najcenniejszych ichtiotaksonów (w tym ryb łososiowatych) w oparciu o przyjazne środowisku innowacyjne przedsięwzięcia w postaci nowatorskich technik wylęgarniczych. w tym urządzenie tarlisk. opracowanie pasz dla ryb przeznaczonych do zarybień wraz z oceną ich wpływu na zdrowotność i potencjał rozrodczy ryb oraz środowiskowy monitoring pod kątem rozwoju infrastruktury społeczno – gospodarczej regionu..

Skrócony opis operacji: Wyposażenie do badań i analiz. promocja projektu. warsztaty i szkolenia. urządzanie tarlisk. udział w konferencjach naukowych. badania terenowe.

Cel operacji: Wspieranie wzmacniania rozwoju technologicznego. innowacji i transferu wiedzy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 5911233.95.

Kwota Wkładu EFMR: 4433425.46.

Kod Pocztowy: 70-310.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.1 Innowacje w akwakulturze.

kod działania: 2.01.2021.

Numer Umowy: 00001-6521.1-OR1600002/17/18.jego przesyłka pdf, etat łączony nauczyciela jak obliczyć, ko gorzów wlkp, koło łowieckie knieja w starym dzierzgoniu, wniosek o zameldowanie na pobyt stały, piknik slowo zbroja, ryby hodowlane gatunki, hodowla w polsce, słupecki, brzeżno, arimr druki do pobrania, a14 znak, dip szczecin, radio zed, rejestracja arimr, transept hasło do krzyżówki, marcin kazimierczuk, gospodarstwo rolne kujawsko pomorskie, pieczątka kierownik budowy, zakup ziemi, izoglukoza…