00235-6523.2-SW1110360/18/19 FEDROLL Kamil Cisewski Kamil

By | 5 grudnia 2012

Rozwój usług pozarolniczych poprzez zakup nowego kombajnu zbożowego oraz utworzenie jednego miejsca pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: FEDROLL Kamil Cisewski Kamil.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup nowego kombajnu zbożowego w celu świadczenia usług koszenia zbóż.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Rozwój usług pozarolniczych poprzez zakup nowego kombajnu zbożowego oraz utworzenie jednego miejsca pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 420000.

Kwota Wkładu EFMR: 157080.

Kod Pocztowy: 89-632.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00235-6523.2-SW1110360/18/19.


Rozpoczęcie działalności gospodarczej. pozwalającej na świadczenie usług krótkotrwałego zakwaterowania i organizatora turystyki w oparciu o nowo wybudowany budynek „Stanicy wodnej Mezowo” 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Antczak Adam.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Stanica wodna „Megowo”.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Rozpoczęcie działalności gospodarczej. pozwalającej na świadczenie usług krótkotrwałego zakwaterowania i organizatora turystyki w oparciu o nowo wybudowany budynek „Stanicy wodnej Mezowo”.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 299214.04.

Kwota Wkładu EFMR: 84999.15.

Kod Pocztowy: 81-575.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00248-6523.2-SW1110352/18/19.sątopy, karszew, problemy społeczne w polsce 2019, arimr kielce praca, marcinowice dolnośląskie, pustary, rzecznik prasowy, wskaźniki zanieczyszczeń ścieków, kowr lublin kontakt, gatunek jakość, bip miłakowo, dom samotnej matki gorzów, wróblów, poczta elektroniczna definicja…