00241-6523.2-SW1610387/19 Sędzik Adrian

By | 13 maja 2020

Różnicowanie działalności osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia miejsc pracy poprzez zakup naczepy ciężarowej do prowadzenia działalności gospodarczej oraz zatrudnienie 1 pracownika (1 EPC). 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sędzik Adrian.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup naczepy ciężarowej do działalności usługowej.

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

Cel operacji: Różnicowanie działalności osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia miejsc pracy poprzez zakup naczepy ciężarowej do prowadzenia działalności gospodarczej oraz zatrudnienie 1 pracownika (1 EPC)..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 236500.

Kwota Wkładu EFMR: 82110.

Kod Pocztowy: 78-200.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00241-6523.2-SW1610387/19.


Zakup pontonu (motorówki) typu RIB wraz z silnikiem. baterią słoneczną z powerbankiem oraz przyczepy do transportu pontonu (motorówki). jako sprzęt niezbędny do asekuracji uczestników. podczas imprez cyklicznych i treningów 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Klub Sportów Wodnych Baltic .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Bezpieczne żagle.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Zakup pontonu (motorówki) typu RIB wraz z silnikiem. baterią słoneczną z powerbankiem oraz przyczepy do transportu pontonu (motorówki). jako sprzęt niezbędny do asekuracji uczestników. podczas imprez cyklicznych i treningów.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 81423.99.

Kwota Wkładu EFMR: 58828.5.

Kod Pocztowy: 72-400.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00231-6523.2-SW1610279/18/19.


Utworzenie nowej infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez budowę budynku w Osłoninie 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ośrodek Kultury. Sportu i Turystyki w Gminie Puck .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa budynku na potrzeby kulturalne i turystyczne w Osłoninie.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego. Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktur.

Cel operacji: Utworzenie nowej infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez budowę budynku w Osłoninie.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 975082.12.

Kwota Wkładu EFMR: 244375.

Kod Pocztowy: 84-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00229-6523.2-SW1110334/18/19.schemat ideowy instalacji elektrycznej, lokale wyborcze czynne, ochrona środowiska w gminie, marta krysiak, praca pup szczecinek, art 763 kpc, portal co to, tarcza antykryzysowa kiedy wyplata, działek, oświadczenie doc, oświetlenie hybrydowe, bip stanisławów, kiernozia gmina, portal turecki, nieruchomości stalowa wola, arimr będzin, www bip, komańcza, bip starostwo tczew, praca glubczyce, arimr mielec…