00245-6523.2-SW1110355/18/19 Spółdzielnia Socjalna Czersk

By | 3 lipca 2021

poprawa konkurencyjności podmiotu gospodarczego poprzez zakup nowych maszyn i urządzeń oraz utworzenie miejsca pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Spółdzielnia Socjalna Czersk .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój działalności spółdzielni socjalnej w zakresie usług poligraficznych i zagospodarowania zieleni.

Skrócony opis operacji: 4.02.2002.

Cel operacji: poprawa konkurencyjności podmiotu gospodarczego poprzez zakup nowych maszyn i urządzeń oraz utworzenie miejsca pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 67116.39.

Kwota Wkładu EFMR: 25101.35.

Kod Pocztowy: 89-650.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00245-6523.2-SW1110355/18/19.


Restrukturyzacja działalności rybackiej poprzez nabycie dwóch maszyn budowlanych w celu świadczenia nowych usług 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rogalewicz Grzegorz Waldemar.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Restrukturyzacja działalności rybackiej poprzez nabycie dwóch innowacyjnych maszyn budowlanych.

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

Cel operacji: Restrukturyzacja działalności rybackiej poprzez nabycie dwóch maszyn budowlanych w celu świadczenia nowych usług.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 124500.

Kwota Wkładu EFMR: 44446.5.

Kod Pocztowy: 74-200.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00215-6523.2-SW1610256/18/19.


Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez budowę i wyposażenie nowego obiektu noclegowego na terenie gminy Uniejów wraz z utworzeniem nowego miejsca pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Koziński Mariusz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa i wyposażenie nowego obiektu noclegowego w gminie Uniejów..

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury..

Cel operacji: Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez budowę i wyposażenie nowego obiektu noclegowego na terenie gminy Uniejów wraz z utworzeniem nowego miejsca pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 580043.18.

Kwota Wkładu EFMR: 246415.

Kod Pocztowy: 99-210.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00025-6523.2-SW0500033/17/18.chata biesiadna kamieniec, krzysztof grzegorzewski, rewalidacja gimnazjum karty pracy, wymień osiągnięcia arabów, procedury bezpieczeństwa w przedszkolu 2018, nowogród podlaskie, urząd gminy stare pole, specjalista ds kadr i płac zakres obowiązków, spółdzielnia zgoda brzeg, cdgik, ma symbol nb, porr opole, przetargi kowr, marcin szymczak nowosielski, bielki…