00246-6523.2-SW1110409/18/19 PORT JACHTOWY W ŁEBIE sp. z o.o.

By | 8 października 2020

Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej nadmorskich obszarów LGD Dorzecze Łeby poprzez zakup innowacyjnego sprzętu do czyszczenia plaży przenośnych paneli słonecznych i stworzenie dwóch miejsc pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: PORT JACHTOWY W ŁEBIE sp. z o.o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup innowacyjnego sprzętu do czyszczenia plaży oraz baterii słonecznych.

Skrócony opis operacji: 4.2.2 Podejmowanie wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej nadmorskich obszarów LGD Dorzecze Łeby poprzez zakup innowacyjnego sprzętu do czyszczenia plaży przenośnych paneli słonecznych i stworzenie dwóch miejsc pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 329036.21.

Kwota Wkładu EFMR: 139840.3.

Kod Pocztowy: 84-360.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00246-6523.2-SW1110409/18/19.


Utworzenie nowych miejsc pracy oraz unowocześnienie parku maszynowego wykorzystywanego w procesie hodowli ryb poprzez zakup ciągnika i przyczepy rolniczej do dnia złożenia wniosku o płatność końcową 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Fryc Franciszek.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup nowoczesnego parku maszynowego w gospodarstwie rybackim.

Skrócony opis operacji: Zakup ciągnika i przyczepy tandem.

Cel operacji: Utworzenie nowych miejsc pracy oraz unowocześnienie parku maszynowego wykorzystywanego w procesie hodowli ryb poprzez zakup ciągnika i przyczepy rolniczej do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 370000.

Kwota Wkładu EFMR: 157250.

Kod Pocztowy: 34-116.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00041-6523.2-SW0610028/18/19.


Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury dzięki wykorzystaniu potencjału turystycznego obszaru LGR Bielska Kraina poprzez budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Jasienicy (scena 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozbudowa istniejącej zadaszonej sceny przy Gminnym Ośrodku Kultury w Jasienicy na potrzeby rozwoju kultury i turystyki kulturalnej..

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury dzięki wykorzystaniu potencjału turystycznego obszaru LGR Bielska Kraina poprzez budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Jasienicy (scena.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 517775.78.

Kwota Wkładu EFMR: 254999.15.

Kod Pocztowy: 43-385.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00048-6523.2-SW1210059/18.


Utworzenie infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę strefy rekreacyjnej w Witanowicach do czasu złożenia wniosku o płatność końcową 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ochotnicza Straż Pożarna w Witanowicach .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zagospodarowanie terenu w celu utworzenia strefy rekreacyjnej w miejscowości Witanowice.

Skrócony opis operacji: Roboty budowlane. nawierzchnie – plac zabaw. siłownia i altana. ogrodzenie. wyposażenie placu zabaw i siłowni oraz altana.

Cel operacji: Utworzenie infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę strefy rekreacyjnej w Witanowicach do czasu złożenia wniosku o płatność końcową.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 195391.54.

Kwota Wkładu EFMR: 93500.

Kod Pocztowy: 34-103.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00042-6523.2-SW0610004/19.grupa taryfowa g11k, ambasada słowenii, chwarszczany, wyrobienie paszportu czas, 1 ha to ile arów, myszków 42-300, przyrząd do rozpylania cieczy, uzupełnij tabelę wpisując brakujące informacje skorzystaj z przykładów roślin i zwierząt które, żmijowiec zwyczajny uprawa, modernizacja gospodarstw rolnych 2019 obszar d, umig trzcianka, 63-130 książ wielkopolski, www.lasowice.pl, wniosek susza 2019, pn-86/e-05003/01, składanie wniosków o dopłaty bezpośrednie, agar opole, łączenie przewodów elektrycznych pod tynkiem, janowo warmińsko mazurskie, cedzyna uroczysko…