00249-6523.2-SW1110402/18/19 „KOGA-MARIS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

By | 20 września 2012

Dywersyfikacja działalności rybackiej poprzez stworzenie oferty usług turystycznych – rejsów wędkarskich morskich i przybrzeżnych oraz rejsów turystycznych gwarantujących utrzymanie 4 miejsc pracy zagrożonych w związku z sezonowością połowów rybackich 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: „KOGA-MARIS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup łodzi motorowej celem rozpoczęcia świadczenia usług turystycznych w Helu przez firmę Koga Maris SP zo.o.

Skrócony opis operacji: Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką.

Cel operacji: Dywersyfikacja działalności rybackiej poprzez stworzenie oferty usług turystycznych – rejsów wędkarskich morskich i przybrzeżnych oraz rejsów turystycznych gwarantujących utrzymanie 4 miejsc pracy zagrożonych w związku z sezonowością połowów rybackich.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-04-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 457509.3.

Kwota Wkładu EFMR: 170000.

Kod Pocztowy: 84-150.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00249-6523.2-SW1110402/18/19.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Polski Związek Wędkarski Zarząd Okręgu w Lublinie .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Działania wodno – środowiskowe w obiekcie stawowym PZW Siedliszczki.

Skrócony opis operacji: chów ryb w stawach typu karpiowego w polikulturze z gatunkami szczególnie cennymi dla akwakultury oraz środowiska. Prowadzenie dobrej praktyki rybackiej przyjaznej śrdoowisku zapewniajacej dosbrostan ryb..

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 83381.15.

Kwota Wkładu EFMR: 62535.86.

Kod Pocztowy: 20-470.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00149-6521.5-OR0300118/18.


Poprawa warunków socjalnych i bezpieczeństwa pracy. poprawa dobrostanu hodowanych ryb oraz zwiększenie konkurencyjności i re 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zaborniak Mirosław.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Modernizacja gospodarstwa w Rudzie Różanieckiej z uwzględnieniem poprawy warunków socjalnych i bezpieczeństwa pracy oraz poprawy zdrowia i dobrostanu zwierząt..

Skrócony opis operacji: Przedmiotem niniejszej operacji będzie modernizacja placu manewrowego w siedzibie gospodarstwa (zwykłe klepisko) poprzez jego utwardzenie tłuczniem i wyasfaltowanie. w celu zapewnienia solidnego i dogodnego dostępu do bazy gospodarstwa dla pojazdów. maszyn rolniczych i pracowników je obsługujących. Ponadto planuje się zakupy potrzebnych maszyn rolniczych. a niezbędnych do zabiegów agrotechnicznych i bieżącej sprawnej obsługi gospodarstwa. tj.: ciągnika rolniczego. ładowacza i mulczera. W ramach kosztów już poniesionych zakupiono urządzenia w postaci basenów do przewozu ryb żywych wraz z osprzętem. Zamontowane będą na posiadanych pojazdach wnioskodawcy..

Cel operacji: Poprawa warunków socjalnych i bezpieczeństwa pracy. poprawa dobrostanu hodowanych ryb oraz zwiększenie konkurencyjności i re.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 4183754.76.

Kwota Wkładu EFMR: 1484250.

Kod Pocztowy: 37-613.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00001-6521.3.1-OR0900001/17/18.urząd gminy rakoniewice, cena mięsa wołowego, pieniądze za las youtube, obora na głębokiej ściółce, karlik nietoperz, program bestia, 23-408 aleksandrów, chłaniów, popielarnia, sprawozdanie zamówienia publiczne, dzialki olsztyn, naprawa uszkodzonych elementów rejestru, sala zaborowice, biblioteka miejska środa wlkp, urząd pracy toruń oferty pracy, radun, urodzeni 15 lipca…