00249-6523.2-SW1610332/19 Frąckowiak Rafał

By | 23 lutego 2012

Celem realizacji operacji jest rozwój i dywersyfikacja działalności gospodarczej firmy prowadzonej przez Rafała Frąckowiaka. poprzez budowę obiektu apartamentowego na potrzeby usług turystycznych. a także zatrudnienie trzech osób poniżej 40 roku życia w t 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Frąckowiak Rafał.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Północna 7 – budowa obiektu apartamentowego pod usługi turystyczne w Darłowie.

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury obejmującej Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działa.

Cel operacji: Celem realizacji operacji jest rozwój i dywersyfikacja działalności gospodarczej firmy prowadzonej przez Rafała Frąckowiaka. poprzez budowę obiektu apartamentowego na potrzeby usług turystycznych. a także zatrudnienie trzech osób poniżej 40 roku życia w t.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 1636203.56.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 76-150.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00249-6523.2-SW1610332/19.


Różnicowanie prowadzonej działalności rybackiej poprzez utworzenie działalności usługowej dla społeczności lokalnej oraz zatrudnienie jednego pracownika w ramach pra sezonowych. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Borowiecki Marcin.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Różnicowanie działalności rybackiej w związku z utworzeniem działalności usługowej dla lokalnej społeczności..

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury obejmującej różnicowanie działalności lub dywersyfikacja za.

Cel operacji: Różnicowanie prowadzonej działalności rybackiej poprzez utworzenie działalności usługowej dla społeczności lokalnej oraz zatrudnienie jednego pracownika w ramach pra sezonowych..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 245000.

Kwota Wkładu EFMR: 93500.

Kod Pocztowy: 28-363.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00042-6523.2-SW1310041/18.


zakres działania „Koszty bieżące i aktywizacja 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Darłowska Lokalna Grupa Rybacka w dorzeczu Wieprzy. Grabowej i Unieści .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: zakres działania „Koszty bieżące i aktywizacja”.

Skrócony opis operacji: zakres działania „Koszty bieżące i aktywizacja.

Cel operacji: zakres działania „Koszty bieżące i aktywizacja.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 436651.94.

Kwota Wkładu EFMR: 337450.

Kod Pocztowy: 76-150.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00015-6523.4-SW1610012/17/18.


Rozszerzenie zakresu oferowanych usług poprzez budowę bezobsługowej. bezdotykowej myjni samochodowej trzystanowiskowej w efekcie czego nastąpi zwiększenie zatrudnienia oraz dochodu. pozyskanie nowych klientów. zwiększenie konkurencyjności oraz efektywniej 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: EUROMAXIM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa bezobsługowej. bezdotykowej myjni samochodowej trzystanowiskowej.

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenia miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury:Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospo.

Cel operacji: Rozszerzenie zakresu oferowanych usług poprzez budowę bezobsługowej. bezdotykowej myjni samochodowej trzystanowiskowej w efekcie czego nastąpi zwiększenie zatrudnienia oraz dochodu. pozyskanie nowych klientów. zwiększenie konkurencyjności oraz efektywniej.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 550142.11.

Kwota Wkładu EFMR: 229133.65.

Kod Pocztowy: 62-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00011-6523.2-SW1510017/17/18.urząd gminy w biskupcu, rzeczowy wykaz akt 2011, zbigniew rusek, majówka olsztyn, oddam w dzierżawę grunty rolne 2019, jak napisać zapytanie ofertowe, wyobry, przyłącze elektryczne schemat, wykonaj polecenia podaj trzy przykłady zastosowania biogazu, ankieta monitorująca młody rolnik, projekt organizacji ruchu pdf, gazeta pomorska forum świecie, uzupełnij zdania zapisz właściwe nazwy przekształconych organów roślinnych, ug bielsk, arimr rejestracja zwierząt, 63-000, dni otwarte sejmu 2018, arimr oświadczenie potwierdzające brak zmian 2020, chrumas, inspektorat jakości handlowej artykułów rolno spożywczych…