00254-6523.2-SW1110378/18/19 Gajewski. Rybołówstwo. Handel Rybą SALMON Zbigniew

By | 31 grudnia 2016

dywersyfikacja dotychczasowej działalności rybackiej. poprzez powstanie całorocznej infrastruktury turystycznej z utworzeniem dwóch miejsc pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gajewski. Rybołówstwo. Handel Rybą SALMON Zbigniew.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Inwestycja w infrastrukturę turystyczno- wędkarską nad rzeką Szkarpawa.

Skrócony opis operacji: Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką.

Cel operacji: dywersyfikacja dotychczasowej działalności rybackiej. poprzez powstanie całorocznej infrastruktury turystycznej z utworzeniem dwóch miejsc pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 166183.72.

Kwota Wkładu EFMR: 70627.35.

Kod Pocztowy: 82-120.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00254-6523.2-SW1110378/18/19.


Utworzenie 3 nowych miejsc pracy w doposażonym gospodarstwie hodowli ryb oraz punkcie sprzedaży ryb w postaci gotowych dań w zmodernizowanym i wyposażonym zajeździe „PSTRĄG” w Ciekocinie. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Czynszak Rolne Gosp. Produkcyjno-Handlowe Dariusz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Doposażenie gospodarstwa hodowli ryb oraz modernizacja i wyposażenie zajazdu „PSTRĄG” w Ciekocinie.

Skrócony opis operacji: 4.01.2001.

Cel operacji: Utworzenie 3 nowych miejsc pracy w doposażonym gospodarstwie hodowli ryb oraz punkcie sprzedaży ryb w postaci gotowych dań w zmodernizowanym i wyposażonym zajeździe „PSTRĄG” w Ciekocinie..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 271327.5.

Kwota Wkładu EFMR: 114817.54.

Kod Pocztowy: 84-110.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00082-6523.2-SW1110124/17/18.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Polski Związek Wędkarski .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Realizacja Pakietu 1 oraz Pakietu 2 w zakresie wymogu 2.1 na obiekcie Stawowym Węgorzewo.

Skrócony opis operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 12308.2.

Kwota Wkładu EFMR: 9231.15.

Kod Pocztowy: 00-831.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00052-6521.5-OR1400002/18.


Rozpoczęcie działalności gospodarczej JRC Media poprzez utworzenie przedsiębiorstwa świadczącego usługi w zakresie organizacji imprez 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Całka Joanna.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozpoczęcie działalności gospodarczej JRC Media.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalnosci gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Rozpoczęcie działalności gospodarczej JRC Media poprzez utworzenie przedsiębiorstwa świadczącego usługi w zakresie organizacji imprez.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 185139.6.

Kwota Wkładu EFMR: 70550.

Kod Pocztowy: 28-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00049-6523.2-SW1310059/18/19.tęczowy most szymanów, 286 1, bądków, sucha masa wzór, kolczyki zwierzęta, zgłoszenie nieruchomości do opodatkowania, 36-060, pobierz krs gov, linia com pl, arimr wągrowiec, nieruchomości drobin, krowa części mięsa, kowr wniosek zbywcy, koło gospodyń wiejskich dotacje 2018, prezentacja witaminy…