00255-6523.2-SW1130421/18/19 Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „M?rénka”

By | 10 lipca 2012

Promocja obszaru LSR poprzez promocję walorów regionu na targach turystycznych na terenie kraju 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „M?rénka” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Między Brdą a Wdą” – promocja atrakcji turystycznych obszaru LGR Mórenka.

Skrócony opis operacji: Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Promocja obszaru LSR poprzez promocję walorów regionu na targach turystycznych na terenie kraju.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 62500.

Kwota Wkładu EFMR: 42500.

Kod Pocztowy: 89-606.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00255-6523.2-SW1130421/18/19.


Zakup pontonu (motorówki) typu RIB wraz z silnikiem. baterią słoneczną z powerbankiem oraz przyczepy do transportu pontonu (motorówki). jako sprzęt niezbędny do asekuracji uczestników. podczas imprez cyklicznych i treningów 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Klub Sportów Wodnych Baltic .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Bezpieczne żagle.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Zakup pontonu (motorówki) typu RIB wraz z silnikiem. baterią słoneczną z powerbankiem oraz przyczepy do transportu pontonu (motorówki). jako sprzęt niezbędny do asekuracji uczestników. podczas imprez cyklicznych i treningów.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 81423.99.

Kwota Wkładu EFMR: 58828.5.

Kod Pocztowy: 72-400.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00231-6523.2-SW1610279/18/19.ar i mr, studzionka lubuskie, łucja koszykowska, gimnazjum ken puławy, prawa humanitarne, kalkulator dopłat bezpośrednich, młody rolnik 2014-2020, 22 390 69 45, bp kutno, kamion, sieć lan w domu, bip dąbrowa zielona, faryniarz, gmina jeżowe bip, berwińskiego, plan ciągłości działania wzór, narzad gebowy motyla, telaki…