00263-6523.2-SW1610357/19 Sulik Małgorzata

By | 10 października 2013

uruchomienie ośrodka dydaktyczno – szkoleniowego w zakresie diabetologii z miejscami noclegowymi w miejscowości Gudzisz 78 gmina Boleszkowice oraz zatrudnienie 2 osób. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sulik Małgorzata.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Uruchomienie ośrodka dydaktyczno – szkoleniowego z miejscami noclegowymi w zakresie diabetologii w miejscowości Gudzisz gmina Boleszkowice.

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury obejmującej Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działa.

Cel operacji: uruchomienie ośrodka dydaktyczno – szkoleniowego w zakresie diabetologii z miejscami noclegowymi w miejscowości Gudzisz 78 gmina Boleszkowice oraz zatrudnienie 2 osób..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2021-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 879349.31.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 71-696.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00263-6523.2-SW1610357/19.


uruchomienie ośrodka dydaktyczno – szkoleniowego w zakresie diabetologii z miejscami noclegowymi w miejscowości Gudzisz 78 gmina Boleszkowice oraz zatrudnienie 2 osób. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sulik Małgorzata.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Uruchomienie ośrodka dydaktyczno – szkoleniowego z miejscami noclegowymi w zakresie diabetologii w miejscowości Gudzisz gmina Boleszkowice.

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury obejmującej Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działa.

Cel operacji: uruchomienie ośrodka dydaktyczno – szkoleniowego w zakresie diabetologii z miejscami noclegowymi w miejscowości Gudzisz 78 gmina Boleszkowice oraz zatrudnienie 2 osób..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2021-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 879349.31.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 71-696.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00263-6523.2-SW1610357/19.


Zwiększenie dochodów z działalności rybackiej poprzez zakup ciągnika i kosiarki bijakowej. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Siembida Robert.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup ciągnika i kosiarki bijakowej na potrzeby prowadzonej działalności rybackiej.

Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów. tworzenie miejsc pracy. zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

Cel operacji: Zwiększenie dochodów z działalności rybackiej poprzez zakup ciągnika i kosiarki bijakowej..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 164451.

Kwota Wkładu EFMR: 69891.25.

Kod Pocztowy: 23-310.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00023-6523.2-SW0910009/17/18.


Wymiana dobrych praktyk poprzez organizację wyjazdu studyjnego. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Organizacja wyjazdu studyjnego na Dni Karpia w Dolinie Baryczy.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego..

Cel operacji: Wymiana dobrych praktyk poprzez organizację wyjazdu studyjnego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 10660.

Kwota Wkładu EFMR: 8500.

Kod Pocztowy: 89-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.3 Działania z zakresu współpracy.

kod działania: 4.03.2021.

Numer Umowy: 00040-6523.3-SW0210001/18.niepozostawianie razem czy osobno, .mapy google, youtube zuzel 2018, podgik nowy tomyśl, bip rusinów, inspekcja pracy malbork, serwiskadr, www ostrorog pl, owoce tarniny krzyżówka, rolnik w miescie, gryfow.pl, skład obornika, 30 eur pln, zzzzzzzzzzz…