00264-6523.2-SW1130420/18/19 Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „M?rénka”

By | 16 marca 2013

Promocja obszaru LSR poprzez promocję regionu podczas regat żeglarskich na terenie całego kraju oraz przygotowanie tablic informacyjno-promocyjnych na szlakach rowerowych na obszarze LSR 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „M?rénka” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Między Brdą a Wdą” – promocja obszaru LGR Morenka.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Promocja obszaru LSR poprzez promocję regionu podczas regat żeglarskich na terenie całego kraju oraz przygotowanie tablic informacyjno-promocyjnych na szlakach rowerowych na obszarze LSR.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 60500.

Kwota Wkładu EFMR: 40888.4.

Kod Pocztowy: 89-606.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00264-6523.2-SW1130420/18/19.


Poprawa dostępności i jakości ogólnodostępnej. niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz wzrost atrakcyjności turystycznej na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska poprzez budowę ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi 1309G 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Nowa Wieś Lęborska .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Przebudowa pasa drogowego działka 24/3 obr. Garczegorze. droga powiatowa nr 1309G. polegająca na budowie ciągu pieszo – rowerowego o długości 903.39 mb.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Poprawa dostępności i jakości ogólnodostępnej. niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz wzrost atrakcyjności turystycznej na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska poprzez budowę ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi 1309G.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 419780.85.

Kwota Wkładu EFMR: 133838.45.

Kod Pocztowy: 84-351.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00033-6523.2-SW1110076/17/18.jarząb flanrock, działki na sprzedaż łańcut, stryków gmina, kowr tarnów, ob 9, teren w stanie pierwotnym, ug świerzno, dębiński, tysiącznik pospolity, 48/8, rolnik roku, bank spółdzielczy radymno, nieruchomości łomża, falkowo, bip praca kielce, bp gorlice, covid2019…