00265-6523.2-SW1110444/19 Tylicki Marek

By | 30 stycznia 2015

wprowadzenie na rynek lokalny i regionalny nowych usług weterynaryjnych poprzez zakup środków trwałych i utworzenie nowych 2 miejsc pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Tylicki Marek.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury poprzez zakup specjalistycznego sprzętu diagnostycznego na potrzeby gabinetu weterynaryjnego w Wierzchucinie.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: wprowadzenie na rynek lokalny i regionalny nowych usług weterynaryjnych poprzez zakup środków trwałych i utworzenie nowych 2 miejsc pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 232685.64.

Kwota Wkładu EFMR: 98890.7.

Kod Pocztowy: 84-113.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00265-6523.2-SW1110444/19.


Celem operacji jest wspieranie rozwoju gospodarczego obszaru poprzez rozwój niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej – budowę obiektu infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej do końca marca 2018 roku oraz utworzenie miejsca pracy. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ośrodek Kultury w Wieliszewie Gminne Centrum Kultury .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa obiektu infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w miejscowości Olszewnica Nowa w Gminie Wieliszew..

Skrócony opis operacji: 4.4. 4.4.1.

Cel operacji: Celem operacji jest wspieranie rozwoju gospodarczego obszaru poprzez rozwój niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej – budowę obiektu infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej do końca marca 2018 roku oraz utworzenie miejsca pracy..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 331707.93.

Kwota Wkładu EFMR: 136000.

Kod Pocztowy: 05-119.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00013-6523.2-SW0710022/17/18.608963610, zanieczyszczenia naturalne, wiata przystankowa wymiary, arimr zwoleń, policja stargard wydarzenia, zs jabłonowo pomorskie, tablica busko, protokół zdawczo odbiorczy wzór ogólny, agencja rolna skarbu państwa, www gaz zabrze pl odczyt licznika, wyrejestrowanie z krus wzór, karta gwarancyjna wzór doc, rzepak aleksander, kalkulator zus od przychodu 2020, dom kultury tuchola, w związku, ministerstwo rolnictwa adres, numer producenta, rakoniewice gmina, myszewo…