00266-6523.2-SW1610404/19 Gmina Przelewice

By | 11 lutego 2020

Operacja ma na celu rozwój infrastruktury wodnej gminy Przelewice poprzez zagospodarowanie jeziora Płoń w nowoczesny element infrastruktury tj. pomost pływający o długości do 25mb. który przyczyni się do wzrostu potencjału i atrakcyjności turystycznej gmi 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Przelewice .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa pomostu pływającego do celów rekreacyjnych na jeziorze Płoń w m. Żuków.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego:.

Cel operacji: Operacja ma na celu rozwój infrastruktury wodnej gminy Przelewice poprzez zagospodarowanie jeziora Płoń w nowoczesny element infrastruktury tj. pomost pływający o długości do 25mb. który przyczyni się do wzrostu potencjału i atrakcyjności turystycznej gmi.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 65234.55.

Kwota Wkładu EFMR: 47131.65.

Kod Pocztowy: 74-210.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00266-6523.2-SW1610404/19.


Podniesienie standardu infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej wsi Nagłowice. poprzez zagospodarowanie obsaru zespołu dworsko – parkowego w miejscowości Nagłowice. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Nagłowice .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Podniesienie standardu infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej wsi Nagłowice..

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego:Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury.

Cel operacji: Podniesienie standardu infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej wsi Nagłowice. poprzez zagospodarowanie obsaru zespołu dworsko – parkowego w miejscowości Nagłowice..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 110177.9.

Kwota Wkładu EFMR: 79603.35.

Kod Pocztowy: 28-362.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00017-6523.2-SW1310023/18.


Podniesienie jakości życia mieszkańców objętych Lokalną Strategią Rozwoju Świętokrzyskiej Rybackiej lokalnej Grupy Działania poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego ze ścieżką ekologiczna 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Krasocin .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa boiska wielofunkcyjnego w Mieczynie ze ścieżką ekologiczną.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Podniesienie jakości życia mieszkańców objętych Lokalną Strategią Rozwoju Świętokrzyskiej Rybackiej lokalnej Grupy Działania poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego ze ścieżką ekologiczna.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 437308.05.

Kwota Wkładu EFMR: 164262.5.

Kod Pocztowy: 29-105.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00008-6523.2-SW1310009/18.


Propagowanie edukacji i historii dziedzictwa rybackiego poprzez wydanie popularno – naukowej publikacji książkowej w ilości 200 egz. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Miasta Puck .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Historia Pucka na kartkach zapisana..

Skrócony opis operacji: Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Propagowanie edukacji i historii dziedzictwa rybackiego poprzez wydanie popularno – naukowej publikacji książkowej w ilości 200 egz..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 27040.

Kwota Wkładu EFMR: 15567.06.

Kod Pocztowy: 84-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00112-6523.2-SW1110223/18.


Rozwój infrastruktury uzupełniającej ofertę turystyczną LGD. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Karczmiska .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Turystyczne zagospodarowanie doliny rzeki Chodelki w celu organizacji rekreacyjnych spływów kajakowych..

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego.rybołóstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwea kulturowego.

Cel operacji: Rozwój infrastruktury uzupełniającej ofertę turystyczną LGD..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 234118.56.

Kwota Wkładu EFMR: 169150.

Kod Pocztowy: 24-310.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00038-6523.2-SW0310053/17/18.


Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup maszyn i zatrudnienie 2 osób w firmie „Marbruk” 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: „Marbruk” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup maszyny typu bob-cat i zagęszczarki drogą do rozwoju firmy i obszaru.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup maszyn i zatrudnienie 2 osób w firmie „Marbruk”.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 214536.

Kwota Wkładu EFMR: 81877.66.

Kod Pocztowy: 89-606.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00208-6523.2-SW1110339/18.sobek krzyżówka, działania nowatorskie w szkole przykłady, biogazownie w polsce 2018, polska e mapa net, zakład energetyczny sanok, bezpośrednie, tomasz jastrzębski ug, kowr nowogard, likwidacja barier w komunikowaniu się 2018, 58 561 53 52, ks andrzej ilnicki, jak wypełnić wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy forum, certyfikat ce wzór, sołectwo wiry, e wniosek arimr 2019, pensum pedagoga szkolnego…