00272-6523.2-SW1110451/19 Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk

By | 30 listopada 2017

stworzenie obiektu infrastruktury turystycznej. który urozmaici turystom i mieszkańcom spędzenie wolnego czasu. a przez to podniesie atrakcyjność turystyczną Gminy Słupsk i obszaru SGR 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Przebudowa i doposażenie obiektu „Kuźnia Rybacka” oraz popularyzacja wędkarstwa i akwakultury poprzez zakup sprzętu wędkarskiego oraz akwarium w miejscowości Wiklino.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: stworzenie obiektu infrastruktury turystycznej. który urozmaici turystom i mieszkańcom spędzenie wolnego czasu. a przez to podniesie atrakcyjność turystyczną Gminy Słupsk i obszaru SGR.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2021-04-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 1801797.19.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 76-200.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00272-6523.2-SW1110451/19.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 5349.06 00040-6521.5-OR0600041/18

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: spodarstwa Pana Zbigniewa Goca 1 stycznia 2018 roku został wydzierżawiony. Operacja spełnia wymagania określone w przepisach..

Numer Identyfikacyjny Statku: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Nazwa operacji: 2018-01-01.

Skrócony opis operacji: 2022-12-01.

Cel operacji: 5349.06.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 4011.79.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 43-502.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: Polska.

Kwota Wkładu EFMR: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Kod Pocztowy: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

Państwo: 2.05.2021.

Nazwa Priorytetu Unii: 00040-6521.5-OR0600041/18.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00059-6521.5-OR0700002/18.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stawy Milickie Spółka Akcyjna .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w obiekcie Żeleźnik..

Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb..

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 1182102.35.

Kwota Wkładu EFMR: 886576.76.

Kod Pocztowy: 56-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00027-6521.5-OR0100030/18.


poprawa i dostarczanie wiedzy naukowej oraz gromadzenie danych i zarządzanie nimi 3 – Wspieranie wdrażania WPRyb

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Morski Instytut Rybacki -PIB .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Gromadzenie danych. zarządzanie nimi i ich wykorzystanie w sektorze rybołówstwa coraz wspieranie doradztwa naukowego w zakresie wspólnej polityki rybołówstwa.

Skrócony opis operacji: zbieranie danych biologicznych rybołówstwa komercyjnego. zbieranie danych z rejsów badawczych. zbieranie danych ekosystemowych. zarządzanie danymi biologicznymi i ich wykorzystanie. zbieranie danych ekonomicznych. koordynacja badań dla opisu i oceny sektora rybackiego.

Cel operacji: poprawa i dostarczanie wiedzy naukowej oraz gromadzenie danych i zarządzanie nimi.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2016-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 4818152.06.

Kwota Wkładu EFMR: 3854521.64.

Kod Pocztowy: 81-332.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 3 – Wspieranie wdrażania WPRyb.

Numer i nazwa działania: 3.2 Gromadzenie danych.

kod działania: 3.02.2021.

Numer Umowy: 00001-6522.2-OR1100001/16.najmniejszy bawół, gorzów wielkopolski liczba mieszkańców, 21 003 ciecierzyn, ostrówinfo, sztumska wieś, serwis gazex, nakło śląskie szkoła, stasiński piotr, promocje mięsa, krówniki, powiat pajeczno, golinsk, ile polska ma hektarów, stocki otwock, aktualne ceny trzody chlewnej…