00274-6523.2-SW1110457/19 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionu Słowińskiego „Kluka”

By | 21 października 2017

zwiększenie abstrakcyjności wsi Czysta oraz terenu Smołdzino poprzez rewitalizację chałupy. modernizacje dotychczasowego budynku ośrodka oraz postawienie wiaty utworzona zostanie funkcjonalna przestrzeń. która będzie umożliwiać podejmowanie konkretnych dz 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionu Słowińskiego „Kluka” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: zwiększenie abstrakcyjności wsi Czysta poprzez rewitalizacje zabytkowej chałupy wraz z rozbudową infrastruktury turystycznej. Wzmocnienie Ośrodka Edukacji Karina.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: zwiększenie abstrakcyjności wsi Czysta oraz terenu Smołdzino poprzez rewitalizację chałupy. modernizacje dotychczasowego budynku ośrodka oraz postawienie wiaty utworzona zostanie funkcjonalna przestrzeń. która będzie umożliwiać podejmowanie konkretnych dz.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 321728.53.

Kwota Wkładu EFMR: 232448.86.

Kod Pocztowy: 76-214.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00274-6523.2-SW1110457/19.


Podniesienie wiedzy mieszkańców LGR „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” w zakresie budowy komercyjnej oferty turystycznej na bazie walorów przyrodniczych regionu. w zgodzie z zasadami ochrony środowiska. poprzez organizację wizyt studyjnych. w ramach który 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej poprzez organizację wyjazdu studyjnego mającego w szczególności na celu różnicowanie działalności. wykorzystywanie atutów środowiska oraz popularyzację spożycia ryb słodkowodnych.

Skrócony opis operacji: (4.4.) Organizacja wyjazdu studyjnego dla RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” na terenie LGR „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” oraz współorganizacja wyjazdu studyjnego na Litwę..

Cel operacji: Podniesienie wiedzy mieszkańców LGR „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” w zakresie budowy komercyjnej oferty turystycznej na bazie walorów przyrodniczych regionu. w zgodzie z zasadami ochrony środowiska. poprzez organizację wizyt studyjnych. w ramach który.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 43750.

Kwota Wkładu EFMR: 35327.7.

Kod Pocztowy: 16-400.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.3 Działania z zakresu współpracy.

kod działania: 4.03.2021.

Numer Umowy: 00001-6523.3-SW1000001/19.


Poprawa harmonii społecznej i warunków życia mieszkańców poprzez budowę placu zabaw w Starej Wsi. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa placu zabaw dla dzieci w Starej Wsi – I etap.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Poprawa harmonii społecznej i warunków życia mieszkańców poprzez budowę placu zabaw w Starej Wsi..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 220000.3.

Kwota Wkładu EFMR: 158950.

Kod Pocztowy: 43-330.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00057-6523.2-SW1210058/18.


Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rybacka Lokalna Grupa Działania Opolszczyzna RLGD Opolszczyzna.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja.

Skrócony opis operacji: Wsparcie bieżącego funkcjonowania LGD zapewniające sprawną i efektywną pracę LGD. w tym sprawne funkcjonowanie biura LGD oraz doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji LSR oraz animowanie LSR.

Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 284225.19.

Kwota Wkładu EFMR: 229511.05.

Kod Pocztowy: 46-043.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00003-6523.4-SW0810003/17/18.


Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej oraz rozwój Lokalnej Bazy Ekoturystyki poprzez utworzenie miejsca pracy. udostępnienie 11 miejsc noclegowych oraz prowadzenie pozaszkolnych form edukacji dla przedszkoli i szkół podstawowych z obsz 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sanocka-Pertek Joanna.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa budynku i zwiększenie atrakcyjności turystycznej usług w „Lokalnej Bazie Ekoturystyki” poprzez zakup wyposażenia.

Skrócony opis operacji: Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością akwakultury. obejmującej podejmowanie. wyk.

Cel operacji: Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej oraz rozwój Lokalnej Bazy Ekoturystyki poprzez utworzenie miejsca pracy. udostępnienie 11 miejsc noclegowych oraz prowadzenie pozaszkolnych form edukacji dla przedszkoli i szkół podstawowych z obsz.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 746704.

Kwota Wkładu EFMR: 317349.2.

Kod Pocztowy: 64-980.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00083-6523.2-SW1510111/19.maria bandrowska, uprawa bezorkowa na glebach lekkich, stary ursus, ksebki, www.fakt24.pl, s7 pruszcz gdański grafik, arimr myślenice, uwarunkowany, pęglity, urząd gminy ostrów, e mapa biskupiec, zarobki w starostwie, susza polska, mapa jcwp, rakołupy…