00284-6520.10-OR1100096/17 Granosik Wojciech POL023401076

By | 27 marca 2022

POL023401076 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Granosik Wojciech.

Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401076.

Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.

Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.

Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2017-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 117000.

Kwota Wkładu EFMR: 58500.

Kod Pocztowy: 76-270.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 1.10 Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.

kod działania: 1.10.2021.

Numer Umowy: 00284-6520.10-OR1100096/17.


POL035800766 Podnoszenie kwalifikacji i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gotkowski Mieszko Mieczysław.

Numer Identyfikacyjny Statku: POL035800766.

Nazwa operacji: Inwestycje na statku rybackim SWB-17 w zakresie poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy.

Skrócony opis operacji: Inwestycje na statku rybackim SWB-17 w zakresie poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy.

Cel operacji: Podnoszenie kwalifikacji i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 140094.7.

Kwota Wkładu EFMR: 84056.82.

Kod Pocztowy: 82-120.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 1.9 Zdrowie i bezpieczeństwo.

kod działania: 1.09.2021.

Numer Umowy: 00053-6520.9-OR1100080/17/18.góra gmina, nieruchomości sędziszów woj świętokrzyskie, 06 100 pułtusk, arimer, 18-200 wysokie mazowieckie, rozporządzenie w sprawie operatu szacunkowego, urząd gminy kiwity, fart gsm radom, jaśliska, wniosek o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu rp-7, żony na sprzedaż katalog, olx konotop, zgoda lubartow, szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach, wspólne pastwisko gminne krzyżówka, pomorskim, podkład kolejowy betonowy, zmiana paszportu, lyreco gdynia, przysięga 170, wzór biznes plan, wyjaśnij czym są gatunki wskaźnikowe podaj przykłady ich zastosowania, ustawa o mieniu zabużańskim…