00877-6520.10-OR1100324/18/19 Gotkowski Waldemar POL036801115

By | 30 grudnia 2020

POL036801115 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gotkowski Waldemar.

Numer Identyfikacyjny Statku: POL036801115.

Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.

Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.

Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 43500.

Kwota Wkładu EFMR: 21750.

Kod Pocztowy: 82-120.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 1.10 Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.

kod działania: 1.10.2021.

Numer Umowy: 00877-6520.10-OR1100324/18/19.


341720 Polska 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: 019-03-01.

Numer Identyfikacyjny Statku: 341720.

Nazwa operacji: 205032.

Skrócony opis operacji: 78-113.

Cel operacji: Polska.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 1.9 Zdrowie i bezpieczeństwo.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 1.09.2021.

Kwota Wkładu EFMR: 00050-6520.9-OR1600055/17/18.

Kod Pocztowy: 78-113.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 1.2 Zmniejszanie oddziaływania na środowisko.

kod działania: 1.02.2021.

Numer Umowy: 00101-6520.2-OR1600009/18/19.marek baumgart, fundusz alimentacyjny wrocław, pierzchnica kielce, chyże, gostomia, stawki dopłat do materiału siewnego 2019, łęczyca zachodniopomorskie, bip nowe miasto lubawskie, agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa biuro powiatowe, przydomowa oczyszczalnia ścieków projekt, raport o oddziaływaniu na środowisko, opala deweloper, irena miller, po kierownika, będziński, moc przyłączeniowa gazu, wystąpienie pokontrolne, dotacje unijne rzeszów forum, kontynuujmy, obszary proekologiczne, agencja nieruchomości rolnych świdnica…