/19 00062-6523.2-SW1530074/18

By | 21 lutego 2012

Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w gminie Wągrowiec poprzez budowę boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry w tenisa stołowego. ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury4 /19

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: /19.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry w tenisa stołowego. ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury w miejscowości Łukowo na terenie działki nr 165/1. obręb Łukowo. jednostka ewidencyjna Wągrowiec.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego. obejmującej tworzenie. rozwój oraz wyposażenie i.

Cel operacji: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w gminie Wągrowiec poprzez budowę boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry w tenisa stołowego. ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 72314.41.

Kwota Wkładu EFMR: 28333.05.

Kod Pocztowy: 62-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00062-6523.2-SW1530074/18.


Rozwój działalności gospodarczej firmy O.W. „GRYF” Wioletta Łącka poprzez rozbudowę ośrodka w Międzywodziu. polegającego na wbudowaniu centrum rehabilitacyjnego wraz z zapleczem odnowy biologicznej oraz basenem. W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia zos4 O.W. GRYF Wioletta Łącka Wioletta

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: O.W. GRYF Wioletta Łącka Wioletta.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wzmocnienie potencjału turystycznego oraz wykorzystanie wodnego potencjału obszaru rybackiego RLGDPZ poprzez rozbudowę ośrodka O.W. „GRYF” Wioletta Łącka w Międzywodziu.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozowojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Rozwój działalności gospodarczej firmy O.W. „GRYF” Wioletta Łącka poprzez rozbudowę ośrodka w Międzywodziu. polegającego na wbudowaniu centrum rehabilitacyjnego wraz z zapleczem odnowy biologicznej oraz basenem. W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia zos.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2919-04-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 1340387.11.

Kwota Wkładu EFMR: 199951.45.

Kod Pocztowy: 72-346.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00072-6523.2-SW1610098/17/18.


Propagowanie dobrostanu społecznego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury poprzez otwarcie kompleksu rekreacyjno-sportowego przeznaczonego na użytek publiczny w tym dla seniorów i osób niepełnosprawnych4 Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Otwarcie kompleksu rekreacyjno-sportowego przeznaczonego na użytek publiczny w tym dla seniorów i osób niepełnosprawnych..

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury poprzez otwarcie kompleksu rekreacyjno-sportowego przeznaczonego na użytek publiczny w tym dla seniorów i osób niepełnosprawnych.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 357258.87.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 76-200.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00269-6523.2-SW1110452/19.


Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kuczki poprzez budowę altany. pomostu. chodnika oraz montaż małej architektury w postaci lamp solarnych. ławek parkowych i koszy.4 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Uniejowie

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Uniejowie .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zagospodarowanie terenu przy stawie w miejscowości Kuczki.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktur.

Cel operacji: Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kuczki poprzez budowę altany. pomostu. chodnika oraz montaż małej architektury w postaci lamp solarnych. ławek parkowych i koszy..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 205980.18.

Kwota Wkładu EFMR: 129200.

Kod Pocztowy: 99-210.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00020-6523.2-SW0500007/17/18.


Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja planu komunikacji4 Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja.

Skrócony opis operacji: wdrażanie LSR.

Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja planu komunikacji.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2017-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 160312.42.

Kwota Wkładu EFMR: 129451.6.

Kod Pocztowy: 39-460.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00003-6523.4-SW0910003/16.


Rozwinięcie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich poprzez zakup innowacyjnego sprzętu i utworzenie miejsca pracy4 Pieluszczak Jacek

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pieluszczak Jacek.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Nowoczesne centrum kosmetologiczne. kosmetyczne..

Skrócony opis operacji: zakup urządzenia – laser frakcyjny Emerge.

Cel operacji: Rozwinięcie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich poprzez zakup innowacyjnego sprzętu i utworzenie miejsca pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2017-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 80000.

Kwota Wkładu EFMR: 33320.

Kod Pocztowy: 66-530.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00001-6523.2-SW0410006/17.numer geodezyjny działki, irz arimr, kody zus 2019 wykaz, arimr rejestracja zwierząt przez internet, zglobien, zabudowa zagrodowa 2019, czepiec mniszki, energetyka sulęcin, agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa puławy, opole gmina, po c, skrót p.t., agencja rynku rolnego logowanie, redukcja wikipedia, byczyna kluczbork, parapety montaż, urząd gminy poniatowa, starostwo powiatowe złotów, projekt węzła cieplnego, jak sprzedać gospodarstwo rolne, pomorski bank spółdzielczy w świdwinie nip, wojkówka…