Monthly Archives: Luty 2011

00009-6521.3.1-OR0700015/19 Rosołek Janusz

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności Gospodarstwa Rybackiego Broszków 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rosołek Janusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja parku maszynowego poprzez zakup nowoczesnej koparki do prac konserwacyjnych i remontowanych na stawach Gospodarstwa Rybackiego Broszków. Skrócony opis operacji: Koparka… Read More »

00018-6523.2-SW0430001/19 Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

Wydanie publikacji wraz z klipem. dzięki którym zostaną przekazane treści dotyczące bogactwa środowiska akwakultury terenu obejmującego RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” wraz z zarysem historycznym związanym z rybactwem i rybołówstwem 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie” . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Poznaj… Read More »

POL023100498 Drewienkowski Andrzej 00444-6520.10-OR1600023/18

POL023100498 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Drewienkowski Andrzej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Drewienkowski Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023100498. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej jednostki rybackiej DBK-16 przez 30 dni. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności… Read More »

00101-6521.5-OR0300107/18 Piotrowska Ewa

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Piotrowska Ewa. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe. Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych… Read More »

POL034800734 Euro-Fish Sp. z o.o. 00052-6520.11-OR1100030/17/18

POL034800734 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Euro-Fish Sp. z o.o. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Euro-Fish Sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: POL034800734. Nazwa operacji: Inwestycja związana ze zwiększeniem wartości produktów rybnych. Skrócony opis operacji: Zakup linii produkcyjnej… Read More »

00043-6520.10-OR1400029/17 Ruksztełło Tadeusz POL037400907

POL037400907 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ruksztełło Tadeusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037400907. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

Nogacz Ryszard 00033-6521.3.1-OR1500010/19

Celem operacji jest modernizacja polepszająca bezpieczeństwo i warunki pracy oraz poprawiająca zdrowie i dobrostan ryb.4 Nogacz Ryszard Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Nogacz Ryszard. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja gospodarstwa rybackiego w Wierzenicy. Skrócony opis operacji: Zakup i montaż monitoringu HDCVI. zakup fotopułaopki z akcesoriami . zakup spychacza o mocy 90-110 KM.… Read More »

Gmina Międzyzdroje 00135-6523.2-SW1610377/19

„Wybudowanie przy 3 zejściach na plażę w Międzyzdrojach. oznaczonych C – przy Alei Gwiazd. F- przy ul. Rybackiej i H- przy ul. Wesołej – 3 stałych przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej do zasilania 3 szt. pryszniców plażowych dwuramiennych z wo4 Gmina Międzyzdroje Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Międzyzdroje . Numer Identyfikacyjny Statku: .… Read More »

POL023401100 Klusek Robert 01072-6520.10-OR1100030/19

POL023401100 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Klusek Robert Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Klusek Robert. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401100. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

Jędrzejewski Artur 00036-6520.11-OR1100005/17/18

„Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy”.4 Jędrzejewski Artur Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jędrzejewski Artur. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: INWESTYCJE ZWIĘKSZAJĄCE WARTOŚĆ PRODUKTÓW RYBOŁÓWSTWA. Skrócony opis operacji: INWESTYCJA DOTYCZY POPRAWY WARTOŚCI PRODUKTÓW RYBNYCH WNIOSKODAWCY POPRZEZ INWESTYCJE W SPECJALISTYCZNY… Read More »