Monthly Archives: Marzec 2011

Kluch Waldemar Tadeusz 00090-6521.5-OR0300129/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Kluch Waldemar Tadeusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kluch Waldemar Tadeusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Ochrona i poprawa stanu środowiska i dobrostanu ryb.. Skrócony opis operacji: Wnioskodawca jest właścicielem obiektu obejmującego 3 stawy staw… Read More »

00226-6520.10-OR1100189/16 Wawrzyniak Jacek POL023600854

POL023600854 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wawrzyniak Jacek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023600854. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji:… Read More »

Janicki Zbigniew 00103-6523.2-SW1610051/17/18

Celem operacji jest budowa obiektów infrastruktury turystycznej oraz doposażenie wypożyczalni w sprzęt pływający na terenie Świnoujścia ul. Brzegowa 1 oraz świadczenie usług turystycznych w ramach prowadzonej działalności przez okres 5 lat i utworzeniem 14 Janicki Zbigniew Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Janicki Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozbudowa infrastruktury turystycznej poprzez budowę… Read More »

00031-6526-DPT00020/19 Samorząd Województwa Mazowieckiego

2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym 7 – Pomoc techniczna Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Samorząd Województwa Mazowieckiego . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PO RYBY 2014-2020 – II półrocze 2018 r. -2019 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018… Read More »

00137-6520.2-OR1100006/18/19 Kucira Paweł POL033901427

POL033901427 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie w tym unikanie i redukcja w jak największym stopniu. niechcianych połowów 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kucira Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033901427. Nazwa operacji: Poprawa selektywności narzędzi połowowych statku HEL-4. Skrócony opis operacji: Zakup… Read More »

00022-6521.5-OR1500068/18 kiecie 1 z wył. stawów Teresia. Hanusia. Młyńszczyk Brzeszcze. Kamila. Nowakowski i Tarliska. Operacja spełnia wymagania. Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 554187.45 00042-6521.5-OR0600031/18 Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: kiecie 1 z wył. stawów Teresia. Hanusia. Młyńszczyk Brzeszcze. Kamila. Nowakowski i Tarliska. Operacja spełnia wymagania.. Numer Identyfikacyjny Statku: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia… Read More »

00002-6524.4-OR1100001/17/18

zachęcanie do inwestowania w sektorze przetwarzania i obrotu4 00002-6524.4-OR1100001/17/18 Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: 00002-6524.4-OR1100001/17/18. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozpoczęcie przetwórstwa wstępnego śledzia bałtyckiego. zmniejszanie energochłonności i zużycia wody. zagospodarowanie produktów ubocznych oraz poprawa warunków higienicznych i zuzycia wody. zagospodarowania produktów ubocznych oraz poprawa warunków higienicznych i bezpieczeństwa prac w zakładzie przetwórstwa… Read More »

Gospodarstwo Rybackie Przemysław Mikoński i Wojciech Śledź S.C. 00257-6523.2-SW1610328/19

Rozwój łańcucha dostaw poprzez: 1.Wyposażenie obiektu w specjalistyczny środek transportu ryb żywych umożliwiający otwarcie nowego kanału sprzedaży 2. Poprawa dobrostanu ryb w tym warunków ich bytowania i kondycji – w celu umożliwienia certyfikacji w zakr4 Gospodarstwo Rybackie Przemysław Mikoński i Wojciech Śledź S.C. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Przemysław Mikoński i Wojciech… Read More »

Koźlakiewicz Mirosław 00017-6521.5-OR0700053/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Koźlakiewicz Mirosław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Koźlakiewicz Mirosław. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Realizacja środka działanie „Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe” w gospodarstwie rybackim w Rumoce. Skrócony opis operacji: Realizacja środka działanie „Akwakultura świadcząca usługi… Read More »

00001-6522.1.1-OR0600001/18 Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział: Państwowa Straż Rybacka w Krakowie

wspieranie monitorowania. kontroli i egzekwowania zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej bez zwiększania obciążenia administracyjnego 3 – Wspieranie wdrażania WPRyb Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział: Państwowa Straż Rybacka w Krakowie . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup środków kontroli w postaci czterech samochodów terenowych z nadwoziem… Read More »