Monthly Archives: Kwiecień 2011

00218-6523.2-SW1110389/18 Zakład Produkcji Cukierniczej Diana Spółka Jawna J.Bystrzycka B.Bystrzycka

rozwój prowadzonej działalności gospodarczej Zakładu Produkcji Cukierniczej DIANA w Dębnicy Kaszubskiej poprzez zwiększenie różnorodności oferty produktów w wyniku rozbudowy sieci technologicznej przez zakupione nowe maszyny i urządzenia 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zakład Produkcji Cukierniczej Diana Spółka Jawna J.Bystrzycka B.Bystrzycka . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji:… Read More »

POL035100717 Siewert Zbigniew 01139-6520.10-OR1100081/19

POL035100717 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Siewert Zbigniew Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Siewert Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035100717. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

00002-6521.3.2-OR0900002/18/19 Bielak Jerzy

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bielak Jerzy. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 35.4 kW oraz zakup aeratorów napowietrzających oraz pomp do wody w celu poprawy efektywności energetycznej… Read More »

POL022900411 Włodyka Sławomir 00830-6520.10-OR1600451/18/19

POL022900411 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Włodyka Sławomir Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Włodyka Sławomir. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022900411. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowe. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowe. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

POL036101011 Cieśluk Tadeusz 00092-6520.10-OR1100017/16

POL036101011 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Cieśluk Tadeusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Cieśluk Tadeusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036101011. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej JAN-3 PRZEZ 30 DNI W 2016 ROKU.. Cel… Read More »

POL022900441 Włodyka Arkadiusz 01125-6520.10-OR1600227/19

POL022900441 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Włodyka Arkadiusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Włodyka Arkadiusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022900441. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace CHY-4 przez… Read More »

00044-6523.2-SW0610002/19 GMINNE CENTRUM KULTURY CZYTELNICTWA I SPORTU W OSIEKU

Stworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej oraz poszerzenie oferty spędzania czasu wolnego dzieci poprzez organizację nowego placu zabaw „Dolina Małych Karpików” na terenie Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Osieku. Cel zostanie osią 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: GMINNE CENTRUM KULTURY CZYTELNICTWA I SPORTU W OSIEKU . Numer Identyfikacyjny… Read More »

POL010600459 Sładkiewicz Dariusz 00308-6520.10-OR1600115/17

POL010600459 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Sładkiewicz Dariusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sładkiewicz Dariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010600459. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznaceTRB-10 przez 30 dni.. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i… Read More »

00947-6520.10-OR1600015/19 Piotrowski Łukasz POL010102261

POL010102261 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Piotrowski Łukasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010102261. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji:… Read More »

Gmina Wałcz 00168-6523.2-SW1610249/18

Promowanie dziedzictwa rybactwa poprzez budowę centrum rekreacyjno-turystycznego w Zdbicach.4 Gmina Wałcz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Wałcz . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa centrum rekreacyjno-turystycznego w Zdbicach. gm. Wałcz. Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury… Read More »