Monthly Archives: Maj 2011

Maćkowiak Ryszard 00042-6521.5-OR0400035/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Maćkowiak Ryszard Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Maćkowiak Ryszard. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe. wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy. zawartej w Programie Operacyjnym „Rybactwo i… Read More »

POL022500258 Dyczko-Szatkowska Dorota 00832-6520.10-OR1600250/18/19

POL022500258 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Dyczko-Szatkowska Dorota Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dyczko-Szatkowska Dorota. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500258. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei 00019-6523.4-SW1110021/18/19

Sprawne wdrażanie LSR w tym realizacjia Planu Komunikacji4 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizacjia Planu Komunikacji. Skrócony opis operacji: Wsparcie bieżącego funkcjonowania LGD zapewniające sprawną i… Read More »

00026-6523.2-SW0610013/18 RIVER PARK MARTA BASTA-ŁYSOŃ LESZEK ŁYSOŃ SPÓŁKA JAWNA

Stworzenie infrastruktury turystycznej poprzez budowę obiektów turystycznych (domki na drzewie) oraz stworzenie dwóch nowych miejsc pracy do momentu złożenia wniosku o płatność ostateczną. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: RIVER PARK MARTA BASTA-ŁYSOŃ LESZEK ŁYSOŃ SPÓŁKA JAWNA . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozwój działalności gospodarczej poprzez… Read More »

Gmina Sianów 00010-6523.2-SW1610024/17

Celem operacji jest podniesienie jakości życia mieszkańców miasta Sianowa oraz wzbogacenie lokalnej oferty rekreacyjnej i turystycznej poprzez utworzenie rekreacyjno-turystycznego centrum z placami zabaw w parku miejskim w terminie do końca grudnia 2017r.4 Gmina Sianów Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Sianów . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Utworzenie rekreacyjno-turystycznego centrum w parku miejskim… Read More »

00020-6523.2-SW0210005/17/18 Gmina Rogowo

Tworzenie atrakcyjnej przestrzeni turystycznej i rekreacyjnej poprzez przebudowę drogi gminnej w ciągu ulicy Bankowej i drogi wewnętrznej na dł. 0.263 km wraz z łącznikiem dł. 84 m w m. Rogowo prowadzącą do terenu nad Jeziorem Rogowskim 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Rogowo . Numer Identyfikacyjny Statku:… Read More »

Gmina Secemin 00006-6523.2-SW1310007/18

Celem operacji jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez stworzenie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w postaci placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w trzech miejscowościach Gminy Secemin.4 Gmina Secemin Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Secemin . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Utworzenie trzech Stref Aktywnego Wypoczynku w Gminie Secemin. Skrócony opis operacji: Tworzenie.… Read More »

00036-6523.2-SW1510041/18 Gmina Czarnków

Propagowanie dobrostanu społecznego na obszarach rybackich poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Gajewo 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Czarnków . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozwój publicznej infrastruktury rekreacyjnej – Rozbudowa kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Gajewo. Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej… Read More »

00748-6520.10-OR1600263/18/19 Kondras Władysław POL023302030

POL023302030 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kondras Władysław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023302030. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej JAR-23..… Read More »

00572-6520.10-OR1100066/18 Banasik Ryszard POL023401088

POL023401088 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Banasik Ryszard. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401088. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »