Monthly Archives: Czerwiec 2011

00044-6520.6-OR1100017/17 Derkowski Henryk POL036400994

POL036400994 Zapewnienie równowagi między zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Derkowski Henryk. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036400994. Nazwa operacji: Trwałe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: złomowanie statku rybackiego. Cel operacji: Zapewnienie równowagi między zdolnością połowową… Read More »

rejs jednodniowy do szwecji

Powiat Jędrzejowski 00025-6523.2-SW1310034/18

Zachowanie dziedzictwa lokalnego upamiętniającego historię i dzieje ziemi jędrzejowskiej w ujęciu dorobku rybołówstwa i akwakultury. poprzesz opracowanie i wydanie monografii Powiatu Jędrzejowskiego promującej dziedzictwo kulturowe4 Powiat Jędrzejowski Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Powiat Jędrzejowski . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Opracowanie i wydanie monografii Powiatu Jędrzejowskiego promującego rybackie dziedzictwo kulturowe. Skrócony opis operacji:… Read More »

rejs jednodniowy do szwecji

Czynszak Rolne Gosp. Produkcyjno-Handlowe Dariusz 00082-6523.2-SW1110124/17/18

Utworzenie 3 nowych miejsc pracy w doposażonym gospodarstwie hodowli ryb oraz punkcie sprzedaży ryb w postaci gotowych dań w zmodernizowanym i wyposażonym zajeździe „PSTRĄG” w Ciekocinie.4 Czynszak Rolne Gosp. Produkcyjno-Handlowe Dariusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Czynszak Rolne Gosp. Produkcyjno-Handlowe Dariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Doposażenie gospodarstwa hodowli ryb oraz modernizacja i… Read More »

rejs jednodniowy do szwecji

Sędek Wojciech 00001-6521.3.1-OR1300006/17

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury4 Sędek Wojciech Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sędek Wojciech. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozwój turystyki wędkarskiej wraz z atrakcjami towarzyszącymi w Gospodarstwie Rybackim w Karsznicach. Skrócony opis operacji: Różnicowanie dochodów przedsiębiorstw z sektora akwakultury przez rozwój działalności uzupełniającej. Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności… Read More »

rejs jednodniowy do szwecji

Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 00269-6523.2-SW1110452/19

Propagowanie dobrostanu społecznego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury poprzez otwarcie kompleksu rekreacyjno-sportowego przeznaczonego na użytek publiczny w tym dla seniorów i osób niepełnosprawnych4 Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Otwarcie kompleksu rekreacyjno-sportowego przeznaczonego na użytek publiczny w… Read More »

rejs jednodniowy do szwecji

00128-6521.5-OR0300109/18 imalizacji strat ciepła). Dodatkowo dla celów wspomagających oczyszczanie wody w obiekcie a także w celu ograniczenia jej zużycia. Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiebiorstw z sektora akwakultury

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiebiorstw z sektora akwakultury 216646.01 00022-6521.3.3-OR1300001/18 Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: imalizacji strat ciepła). Dodatkowo dla celów wspomagających oczyszczanie wody w obiekcie a także w celu ograniczenia jej zużycia.. Numer Identyfikacyjny Statku: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiebiorstw z sektora akwakultury. Nazwa operacji: 2018-08-01. Skrócony opis operacji: 2019-12-01. Cel operacji: 216646.01.… Read More »

rejs jednodniowy do szwecji

00018-6521.5-OR0500039/18 Siwek Łukasz Piotr

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Siwek Łukasz Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Realizacja wymogów w zakresie wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych… Read More »

rejs jednodniowy do szwecji

POL023000475 Pietrzak Jerzy 01115-6520.10-OR1600214/19

POL023000475 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Pietrzak Jerzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pietrzak Jerzy. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023000475. Nazwa operacji: Zaprzestanie działalności połowowej przez 20 dni w roku 2019 przez statek rybacki UNI-28. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie… Read More »

rejs jednodniowy do szwecji

POL010601492 Makowski Marek 00311-6520.10-OR1600126/17

POL010601492 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Makowski Marek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Makowski Marek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010601492. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace TRB-47 przez 30 dni.. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

rejs jednodniowy do szwecji

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie” 00005-6523.2-SW0430026/17

Wzrost aktywności społeczno-gospodarczej mieszkańców Pojezierza Dobiegniewskiego poprzez przeprowadzenie imprezy integrującej środowiska rybackie ze społecznościami lokalnymi.4 Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie” Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie” . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Smaki Pojezierza – VI Regionalny Dzień Rybaka.. Skrócony opis operacji: Wynagrodzenie zespołu muzycznego. wynagrodzenie kabaretu.… Read More »

rejs jednodniowy do szwecji