Monthly Archives: Lipiec 2011

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego 00033-6523.2-SW0910011/17/18

Zachowanie bioróżnorodności obszaru Lokalnej Grupy Rybackiej poprzez zakup umundurowania i sprzętu dla Społecznej Straży Rybackiej4 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup umundurowania i sprzętu dla Społecznej Straży Rybackiej.. Skrócony opis operacji: Wspieranie atutów środowiska wodnego na obszarach rybackich i… Read More »

00003-6524.4-OR0200001/18/19 Stachniuk Brygida

zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stachniuk Brygida. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja zakładu przetwórstwa ryb P.P.H. „HERRING” w Gminie Wielka Nieszawka. Skrócony opis operacji: samochód Iveco Daily. pojemniki izolowane 500 szt. zgrzewarka do wiader. wózki widłowe 5 szt..… Read More »

Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie 00032-6523.2-SW0710042/18/19

Celem operacji będzie rozwój łańcucha dostaw produktów rybnych na rynek lokalny do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną w szczególności poprzez zapewnienie jego trwałego funkcjonowania dzięki zakupowi i montażu zespołu prądotwórczego w miejscowości4 Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie . Numer… Read More »

ANW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 00003-6521.3.1-OR1200006/17/18

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury4 ANW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: ANW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja gospodarstwa rybackiego poprzez zakup specjalistycznego środka transportu do przewozu ryb. Skrócony opis operacji: Zakup specjalistycznego środka transportu. Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności… Read More »

Rożek Wojciech 00097-6523.2-SW1510118/19

Celem operacji jest rozwój działalności nie związanej z podstawową działalnością rybacką poprzez poszerzenie zakresu usług oraz utrzymanie zagrożonego stanowiska pracy.4 Rożek Wojciech Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rożek Wojciech. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozwój działalności usługowej PPPU-H LEŚNIK. Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie… Read More »

Żmuda Joanna 00064-6521.5-OR0100037/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Żmuda Joanna Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Żmuda Joanna. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługo środowiskowe – wspieranie akwakultury zrównoważonej środowisko. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy zawartej w Programie Operacyjnym „Rybactwo… Read More »

Jacewicz Ryszard 00014-6521.5-OR1000001/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Jacewicz Ryszard Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jacewicz Ryszard. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe na obiekcie chowu lub hodowli ryb Pietkowo w ramach Pakietu 1 i Pakietu 2 w zakresie Wymogu… Read More »

00001-6520.8-OR1600001/17 Pasik Grzegorz POL011701308

POL011701308 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pasik Grzegorz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011701308. Nazwa operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności działalności gospodarczej Połów… Read More »

Gmina Konstantynów Łódzki 00060-6523.2-SW0510033/18

Poprawa stanu środowiska zbiornika wodnego w Konstantynowie Łódzkim poprzez przeprowadzenie rekultywacji i renaturyzacji zbiornika wodnego. polegającej na przebudowie zastawki na budowlę spustowo-przelewową oraz budowie instalacji podczyszczania wody zbio4 Gmina Konstantynów Łódzki Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Konstantynów Łódzki . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Przywrócenie równowagi ekologicznej w zbiorniku wodnym w Konstantynowie… Read More »

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. a. na którym prowadzona jest produkcja materiału zarybieniowego. staw Czarny nr 8 o pow. ogroblowanej 11.80 ha. na którym prowadzona jest produkcja materiału zarybieniowego. staw Wołowski nr 9 o pow. ogroblowanej 52.40 ha. na którym prowadzona jest produkcja ryby 00024-6521.5-OR0800010/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 1481190.64 a. na którym prowadzona jest produkcja materiału zarybieniowego. staw Czarny nr 8 o pow. ogroblowanej 11.80 ha. na którym prowadzona jest produkcja materiału zarybieniowego. staw Wołowski nr 9 o pow. ogroblowanej 52.40 ha. na którym prowadzona… Read More »