Monthly Archives: Sierpień 2011

Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Grodziec Śląski imienia Prof. M. Czai Sp. z o.o. 00030-6521.3.3-OR1200002/18/19

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstwa z sektora akwakultury.4 Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Grodziec Śląski imienia Prof. M. Czai Sp. z o.o. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Grodziec Śląski imienia Prof. M. Czai Sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Poprawa zasoboszczędności i rentowności produkcji ryb… Read More »

Polski Karp Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 00001-6524.3-OR0600001/17/18

Poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury4 Polski Karp Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Polski Karp Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Utworzenie uznanej organizacji Polski Karp Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością –Organizacja Producentów. Skrócony opis operacji: Utworzenie uznanej Organizacji producentów przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i… Read More »

00005-6526-DPT00011/18 Samorząd Województwa Mazowieckiego

2.2. Przeprowadzanie kontroli. o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1 lub art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. 7 – Pomoc techniczna Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Samorząd Województwa Mazowieckiego . Numer Identyfikacyjny Statku:… Read More »

00030-6521.5-OR1400041/18 Zbierajewska Anna

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zbierajewska Anna. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w… Read More »

00173-6520.10-OR1600207/16 Rębarz Adam POL022500440

POL022500440 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rębarz Adam. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500440. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace KOŁ-57… Read More »

00008-6526-DPT00007/18 Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego

2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym. 7 – Pomoc techniczna Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wynagrodzenie pracowników za okres od stycznia 2016 roku do marca 2018 roku oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok.. Skrócony… Read More »

DEU300540207 Funk Irena 00702-6520.10-OR1100208/18

DEU300540207 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Funk Irena Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Funk Irena. Numer Identyfikacyjny Statku: DEU300540207. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

Poddębicki Dom Kultury i Sportu 00062-6523.2-SW0510035/18/19

Propagowanie dobrostanu społecznego oraz dziedzictwa kultury poprzez organizację wydarzenia kulturalnego „Kolorowy ogród”.4 Poddębicki Dom Kultury i Sportu Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Poddębicki Dom Kultury i Sportu . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Kolorowy ogród. Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa… Read More »

Gospodarstwo Rybackie Mikołajki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mikołajkach 00090-6523.2-SW1410037/18/19

dywersyfikacja prowadzonej działalności w związku z realizacją operacji zgodnie z umową o dofinansowanie i utworzenie nowych miejsc pracy poza sektorem rybackim4 Gospodarstwo Rybackie Mikołajki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mikołajkach Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Mikołajki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mikołajkach . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Dywersyfikacja prowadzonej działalności… Read More »

POL010601489. POL010601851 Kuncewicz Czesław 00112-6520.10-OR1600159/16

POL010601489. POL010601851 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Kuncewicz Czesław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kuncewicz Czesław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010601489. POL010601851. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznaceTRB-35 i TRB-41 przez30 dni.. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo.… Read More »