Monthly Archives: Wrzesień 2011

00103-6523.2-SW1410065/18/19 Pawlukowski Mirosław

Zakup odpowiedniego sprzętu tj. ładowarki teleskopowej. która znacznie ułatwi zakres wykonywania wielu działań m.in. załadunku i rozładunku. W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstaną trwałe korzyści gospodarcze. co jest związane z uzyskaniem wyższej ce 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pawlukowski Mirosław. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup ładowarki… Read More »

00051-6520.2-OR1600060/18/19 Czapski Jarosław POL011702162

POL011702162 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstwa w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. or 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Czapski Jarosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011702162. Nazwa operacji: Zakup sprzętu poprawiającego bezpieczeństwo oraz warunki pracy na łodzi KRS-2. Skrócony opis… Read More »

00004-6523.2-SW0810002/17 Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Gospodarstwo Rybackie Niemodlin

Wyposażenie obiektu gospodarki rybackiej służącego do chowu i hodowli ryb w sprzęt poprzez zakup minikoparki wraz z przyczepą niskopodwoziową do jej przewozu. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Gospodarstwo Rybackie Niemodlin . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup minikoparki wraz z przyczepą… Read More »

00001-6521.5-OR0800062/18 Nowakowski Andrzej

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Nowakowski Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Działania wodno-środowiskowe związane z chowem i hodowlą ryb. Skrócony opis… Read More »

00197-6520.10-OR1100248/16 Goyke Stanisław POL034200528

POL034200528 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Goyke Stanisław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034200528. Nazwa operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

00017-6521.3.1-OR1600004/17/18 Gospodarstwo Rybackie Żytelkowo Sp. z o.o.

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstwa z sektora akwakultury. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Żytelkowo Sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wzrost wartości dodanej produktów rybackich i dywersyfikacja dochodów poprzez modernizację ośrodka. zakup sprzętu i specjalistycznego… Read More »

POL012002191 Matecki Tomasz 00376-6520.10-OR1600158/17

POL012002191 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Matecki Tomasz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Matecki Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012002191. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace DZI-10 przez 60 dni. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

00032-6521.3.1-OR1500030/17/19 Staręga Lech

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstwa z sektora akwakultury. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Staręga Lech. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa wiaty wędkarskiej wraz z utwardzeniem terenu.. Skrócony opis operacji: Różnicowanie dochodów przedsiębiorstwa z sektora akwakultury lub stanowiąca dla nich… Read More »

POL033900557 Struck Eugeniusz 00219-6520.10-OR1100169/16

POL033900557 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Struck Eugeniusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Struck Eugeniusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033900557. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej HEL-13 PRZEZ 30 DNI W 2016 ROKU.… Read More »

00794-6520.10-OR1600354/18/19 Mazur Janusz POL012202199

POL012202199 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Mazur Janusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012202199. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności przez NIE-14.… Read More »