Monthly Archives: Październik 2011

00013-6520.2-OR1100108/18 Pozorska Marta POL023600890

POL023600890 zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu niechcianych połowów 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pozorska Marta. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023600890. Nazwa operacji: zakup biernych narzędzi połowowych na jednostkę HEL-37. Skrócony opis operacji:… Read More »

prom szwecja polska

01258-6520.10-OR1100167/19 Dagga Małgorzata POL036501133

POL036501133 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstwa w sektorze rybołówstwa oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dagga Małgorzata. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036501133. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji:… Read More »

prom szwecja polska

00014-6521.3.1-OR0 raz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2018-01-01

2018-01-01 295659.71 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: raz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. Numer Identyfikacyjny Statku: 2018-01-01. Nazwa operacji: 2022-12-01. Skrócony opis operacji: 394212.95. Cel operacji: 295659.71. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 35-506. Data Zakończenia Realizacji Operacji: Polska. Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 2 –… Read More »

prom szwecja polska

00060-6520.11-OR1600076/17/18 Budner-Wachowiak Aleksandra POL012201631

POL012201631 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Budner-Wachowiak Aleksandra. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012201631. Nazwa operacji: Zwiększenie wartości produktów poprzez inwestycje w ramach… Read More »

prom szwecja polska

00094-6523.2-SW1210118/19 Gminny Ośrodek Kultury w Przyrowie

Promowanie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury poprzez montaż trzech sztuk witaczy jako wdrożenie systemu informacji i promocji obszaru RLGD „Jurajska Ryba” 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gminny Ośrodek Kultury w Przyrowie . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup i montaż witaczy na terenie Gminy Przyrów. Skrócony… Read More »

prom szwecja polska

„Wodociągi Fromborskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” 00014-6523.2-SW1410035/17/18

Zakup kompletnego wyposażenia do całodobowego monitoringu ilości i jakości oczyszczonych ścieków odpływających do zalewu Wiślanego4 „Wodociągi Fromborskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: „Wodociągi Fromborskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Opomiarowanie przepływu na wyjsciu oczyszczalni Frombork z wpięciem do systemu wizualizacji. Skrócony opis operacji: Wspieranie… Read More »

prom szwecja polska

00190-6523.2-SW1610271/18/19 Sławicz Anna

Budowa nowoczesnego. komfortowego obiektu turystycznego „Róża Wiatrów” przeznaczonego pod wynajem krótkotrwały nawiązującego swym charakterem do tradycji rybackich wraz z utworzeniem nowych miejsc pracy w liczbie co najmniej 1.125 nowego średniorocznego m 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sławicz Anna. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Nowoczesne nadmorskie Apartamenty… Read More »

prom szwecja polska

00577-6520.10-OR1600012/18 Płoszaj Jacek POL023000448

POL023000448 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Płoszaj Jacek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023000448. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej jednostki… Read More »

prom szwecja polska

Gospodarstwo Rybackie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 00005-6521.5-OR1000006/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Gospodarstwo Rybackie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe na obiekcie chowu lub hodowli ryb Czechowizna w… Read More »

prom szwecja polska

00091-6523.2-SW1510109/19 Rau-Heina Maria

Stworzenie profesjonalnego punktu przetwarzania oraz sprzedaży produktów rybactwa oraz utworzenie nowego miejsca pracy (1 etat). Punkt składał się będzie z dwóch części. jednej przeznaczonej do przetwarzania produktów (część kuchenna). oraz drugiej przezn 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rau-Heina Maria. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Adaptacja części… Read More »

prom szwecja polska