Monthly Archives: Listopad 2011

00070-6521.5-OR0700056/18 Gospodarstwo Rybackie „Piecyki” S.C Marzanna Mosiołek i Tomasz Wiktorowicz

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie „Piecyki” S.C Marzanna Mosiołek i Tomasz Wiktorowicz . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Prowadzenie chowu… Read More »

00547-6520.10-OR1100101/18 Szczygielski Augustyn POL033701917

POL033701917 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szczygielski Augustyn. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033701917. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji:… Read More »

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” 00008-6523.4-SW0910009/18/19

Utrzymanie potencjału biura LGR w zakresie wdrażania LSR4 Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Utrzymanie potencjału biura LGR w zakresie wdrażania LSR. Skrócony opis operacji: Koszty bieżące i aktywizacja. Cel operacji: Utrzymanie potencjału biura LGR w… Read More »

POL011401347 Banach Mateusz 00986-6520.10-OR1600101/19

POL011401347 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Banach Mateusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Banach Mateusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011401347. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace LBN-3 przez… Read More »

00013-6523.3-SW1600014/19 Darłowska Lokalna Grupa Rybacka w dorzeczu Wieprzy. Grabowej i Unieści

Podnoszenie świadomości kulturowej najmłodszych mieszkańców DLGR poprzez przeprowadzenie cyklu zajęć edukacyjno-terenowych dla uczniów klas IV-VI pn. „Wodny świat wokół nas”. realizowanych w ramach współpracy Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej i LGR Zal 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Darłowska Lokalna Grupa Rybacka w dorzeczu Wieprzy. Grabowej i Unieści .… Read More »

Klimczak Jadwiga 00831-6520.10-OR1600452/18/19

Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstwa w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Klimczak Jadwiga Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Klimczak Jadwiga. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Poprawa warunków bezpieczeństwa i pracy na jednostce rybackiej KOŁ-68 poprzez zakup sprzętu i wyposażenia. Skrócony opis operacji: -Antena radarowa-Radiator… Read More »

00126-6520.2-OR1100024/18/19 Kujałowicz Artur POL023602171

POL023602171 zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie w tym unikanie i redukcja w jak największym stopniu niechcianych połowów 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kujałowicz Artur. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023602171. Nazwa operacji: zmniejszanie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie i środowisko śródlądowe oraz… Read More »

POL023600865 Siuchnińska Karolina 01027-6520.10-OR1100504/18/19

POL023600865 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Siuchnińska Karolina Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Siuchnińska Karolina. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023600865. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

00006-6521.3. 1-OR0600009/17/18

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: 1-OR0600009/17/18. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup specjalistycznego środka transportu produktów akwakultury. maszyn i sprzętu rybackiego. komputera wraz z oprogramowaniem oraz wykonanie ogrodzenia celem usprawnienia i modernizacji… Read More »

00643-6520.10-OR1600219/18 Matecki Robert POL035700414

POL035700414 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Matecki Robert. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035700414. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji:… Read More »