Monthly Archives: Grudzień 2011

00118-6520.10-OR1600062/16 Tulin Józef POL022600403

POL022600403 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Tulin Józef. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022600403. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace USM-19… Read More »

00123-6521.5-OR1200026/18 Słowiński Marian

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwa Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Słowiński Marian. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Operacja w zakresie działania „Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe”. Skrócony opis operacji: Pakiet 1 realizacja łącznie wszystkich wymogów:a) roczny całkowity… Read More »

Gmina Rogowo 00020-6523.2-SW0210005/17/18

Tworzenie atrakcyjnej przestrzeni turystycznej i rekreacyjnej poprzez przebudowę drogi gminnej w ciągu ulicy Bankowej i drogi wewnętrznej na dł. 0.263 km wraz z łącznikiem dł. 84 m w m. Rogowo prowadzącą do terenu nad Jeziorem Rogowskim4 Gmina Rogowo Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Rogowo . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Przebudowa drogi… Read More »

Gmina Kęsowo 00167-6523.2-SW1110273/18

Zapromowanie kulturowego dziedzictwa obszaru rybackiego miejscowości Tuchółka poprzez zwiększenie oferty turystycznej i rekreacyjnej i zwiększenie konkurencyjności obszaru rybackiego- Tuchółki4 Gmina Kęsowo Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Kęsowo . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa budynku bazy ratownictwa wodnego oraz przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej hydroforni na magazyn sprzętu wodnego… Read More »

Kuczera Alojzy 00019-6521.5-OR1200014/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Kuczera Alojzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kuczera Alojzy. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Działanie wodno-środowiskowe. Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb.. Cel operacji:… Read More »

00317-6520.10-OR1600137/17 Naumiec Jerzy POL011801176

POL011801176 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Naumiec Jerzy. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011801176. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace ŚWI-2… Read More »

POL022500368 Wójtowicz Władysław 00382-6520.10-OR1600178/17

POL022500368 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Wójtowicz Władysław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wójtowicz Władysław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500368. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace KOŁ-111 przez 60 dni. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

POL012002191. POL035700414 Matecki Robert 00030-6520.10-OR1600144/16

POL012002191. POL035700414 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Matecki Robert Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Matecki Robert. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012002191. POL035700414. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace DZI-2. DZI-10 przez 60 dni.. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego… Read More »

00177-6520.10-OR1400034/19 Jakowlew Robert POL037402124

POL037402124 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jakowlew Robert. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037402124. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

00015-6521.5-OR0500002/18 Kulawik Kamil

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kulawik Kamil. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Realizacja wymogów w zakresie „Wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku… Read More »