Monthly Archives: Styczeń 2012

POL010801508 Kowalczyk Jacek 01040-6520.10-OR1600131/19

POL010801508 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Kowalczyk Jacek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kowalczyk Jacek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010801508. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace WOL-25 przez… Read More »

00008-6520.11-OR1400021/17/18 Grabowski Piotr POL037100912

POL037100912 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Grabowski Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037100912. Nazwa operacji: Inwestycja w specjalistyczny środek transportu zwiększający wartość… Read More »

00145-6521.5-OR0300111/18 Klin Jan Stanisław

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Klin Jan Stanisław. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Realizacja działania 2.5 akwakultura świadcząca usługi środowiskowe. Skrócony opis… Read More »

POL010702143 Dziemiński Krzysztof 00003-6520.8-OR1600028/19

POL010702143 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy4 Dziemiński Krzysztof Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dziemiński Krzysztof. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010702143. Nazwa operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności działalności gospodarczej Krzysztofa Dziemińskiego poprzez świadczenie usług turystyki wędkarskiej na Zalewie Szczecińskim. Skrócony opis… Read More »

POL011802027 Szafarski Maciej 01004-6520.10-OR1600141/19

POL011802027 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Szafarski Maciej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szafarski Maciej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011802027. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace WOL-13 przez… Read More »

00028-6521.5-OR0700044/18 Gniadek Zdzisław Adam

Propagowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gniadek Zdzisław Adam. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe zlokalizowana w stawach hodowlanych w… Read More »

Nowak Krzysztof 00055-6523.2-SW0510014/18

Rozwój działalności gospodarczej na obszarze RLGD „Z Ikrą” poprzez zakup środków transportu. maszyn i urządzeń oraz utworzenie jednego miejsca pracy sezonowo.4 Nowak Krzysztof Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Nowak Krzysztof. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup środka transportu. maszyn i wyposażenia służącego poprawie konkurencyjności przedsiębiorstwa. Skrócony opis operacji: 4.1 Podnoszenie wartości produktów. tworzenie… Read More »

00002-6520.8-OR1600003/17 Licznerski Andrzej Antoni POL010801517

POL010801517 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Licznerski Andrzej Antoni. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010801517. Nazwa operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności działalności gospodarczej… Read More »

00021-6521.5-OR1500052/18 Sanocki Marek

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sanocki Marek. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe – realizacja programu w Gospodarstwie Rybackim… Read More »

POL023600890 Pozorska Marta Zofia 00017-6520.10-OR1100058/16

POL023600890 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Pozorska Marta Zofia Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pozorska Marta Zofia. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023600890. Nazwa operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa… Read More »