Monthly Archives: Luty 2012

GOSPODARSTWO RYBACKIE ”TYŚMIENICA” SPÓŁKA Z O.O. TYŚMIENICA 00032-6521.3.1-OR1400005/19

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 GOSPODARSTWO RYBACKIE ”TYŚMIENICA” SPÓŁKA Z O.O. TYŚMIENICA Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: GOSPODARSTWO RYBACKIE ”TYŚMIENICA” SPÓŁKA Z O.O. TYŚMIENICA . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Realizacja działania 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w zakresie wsparcia… Read More »

00006-6521.3.1-OR0400003/19 Stasiszyn Grzegorz

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności z sektora akwakultury. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stasiszyn Grzegorz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja gospodarstwa w celu poprawy warunków pracy i bezpieczeństwa pracowników oraz poprawy dobrostanu zwierząt. Skrócony opis operacji: 1. Wykonanie przyłącza elektrycznego… Read More »

00161-6523.2-SW1610245/18 Gmina Drawsko Pomorskie

Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez przebudowę budynku szkoły na świetlicę gminną. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Drawsko Pomorskie . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Przebudowa części pomieszczeń Szkoły Podstawowej ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę gminną w Zarańsku. Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i… Read More »

00061-6521.5-OR0100057/18 Pasieczny Jan Sebastian

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pasieczny Jan Sebastian. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik… Read More »

00109-6520.10-OR1600156/16 Żuchowski Marek POL023300541

POL023300541 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Żuchowski Marek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023300541. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace JAR-19… Read More »

00592-6520.10-OR1600053/18 Wierzbicki Mirosław POL010601610

POL010601610 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wierzbicki Mirosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010601610. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

POL022900420 Bednarek Zbigniew 01118-6520.10-OR1600219/19

POL022900420 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Bednarek Zbigniew Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bednarek Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022900420. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace CHY-3 przez… Read More »

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Aquamar Sp. z o.o. 00043-6521.3.1-OR1100039/17/18

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.4 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Aquamar Sp. z o.o. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Aquamar Sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Poprawa warunków pracy. dobrostanu i jakości konsumpcyjnej ryb.. Skrócony opis operacji: Zakup mikrosita. dwóch zestawów do sortowania ryb oraz agregatu prądotwórczego w… Read More »

POL012101994 Jasicki Sławomir 00723-6520.10-OR1600367/18/19

POL012101994 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Jasicki Sławomir Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jasicki Sławomir. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012101994. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Dobrowolne powstrzymywanie się od połowów w okresie 30 dni na Zatoce Pomorskiej.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności… Read More »

00001-6520.4.1-OR1100001/17 Zrzeszenie Rybaków Morskich – Organizacja Producentów

Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej zbieranie utraconych narzędzi połowowych i innych odpadów morskich. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zrzeszenie Rybaków Morskich – Organizacja Producentów . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich… Read More »