Monthly Archives: Marzec 2012

POL036501138 Barski Jacek 00022-6520.10-OR1100062/16

POL036501138 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa warunków pracy4 Barski Jacek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Barski Jacek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036501138. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze… Read More »

Gmina Mrągowo 00038-6523.2-SW1410064/17/18

Celem operacji jest udostępnienie mieszkańcom i turystom nowo wybudowanego pomostu o powierzchni 23.4 m24 Gmina Mrągowo Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Mrągowo . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Polska Wieś. Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie… Read More »

00084-6520.11-OR1100026/19 Maciejewski Robert POL035300723

POL035300723 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Maciejewski Robert. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035300723. Nazwa operacji: zakup specjalistycznego środka transportu. Skrócony opis operacji:… Read More »

Dec Piotr 00021-6521.5-OR0700027/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Dec Piotr Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dec Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wykorzystanie tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb w Gospodarstwie Rybackim w Grzegorzewicach. Skrócony opis operacji:… Read More »

Tomala Marian 00004-6521.3.1-OR0600007/17/18

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury4 Tomala Marian Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Tomala Marian. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup specjalistycznego środka transportu produktów akwakultury.koparki gąsienicowej oraz maszyn i urządzeń rybackich celem usprawnienia działania gospodarstwa oraz podniesienia dobrostanu ryb.. Skrócony opis operacji: Zakup specjalistycznego środka transportu produktów akwakultury.koparki gąsienicowej oraz… Read More »

00089-6521.5-OR0300034/18 Kraśniewski Eugeniusz

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kraśniewski Eugeniusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo.. Skrócony opis operacji: Pakiet I i… Read More »

Kogut Jerzy 00036-6521.5-OR0400011/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Kogut Jerzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kogut Jerzy. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w Gospodarstwie Rybackim Jerzego Koguta. Skrócony opis operacji: Realizacja pakietu 1 oraz pakietu 2 wymóg 2.1. Cel… Read More »

00001-6524.4-OR0300002/18/19 PPHU IKRA – Maciej Bolesławski. Krzysztof Bolesławski – Spółka Jawna

Zachęcenie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: PPHU IKRA – Maciej Bolesławski. Krzysztof Bolesławski – Spółka Jawna . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozbudowa zakładu oraz zakup niezbędnych maszyn i urządzeń przedsiębiorstwa IKRA. Skrócony opis operacji: Operacja dotyczy wprowadzenia do zakładu… Read More »

00020-6521.5-OR0500008/18 Suchanowski Kamil Paweł

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Suchanowski Kamil Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Realizacja wymogów w zakresie „Wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych… Read More »

00008-6526-DPT00047/18/19 Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym. 7 – Pomoc techniczna Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Tłumaczenia zrealizowane w latach 2016-2019 na potrzeby IZ w celu zamknięcia Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa… Read More »