Monthly Archives: Kwiecień 2012

00001-6523.2-SW0310012/17 GOMI S.C.

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa GOMI S.C. Zbigniew Górka Katarzyna Górka poprzez wprowadzenie nowej usługi polegającej na organizacji warsztatów kulinarnych dla turystów i mieszkańców 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: GOMI S.C. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Utworzenie Studia Kilinarnego w celu organizacji warsztatów dla turystów i mieszkańców..… Read More »

POL022500339 Rowiński Jan 00393-6520.10-OR1600182/17

POL022500339 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Rowiński Jan Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rowiński Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500339. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace KOŁ-104 przez 30 dni. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

00009-6521.5-OR1300049/18 Pilch Janusz

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pilch Janusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w obiekcie Liplas. Skrócony opis operacji:… Read More »

00186-6520.10-OR1100191/16 Bucior Dariusz POL033800610

POL033800610 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bucior Dariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033800610. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji:… Read More »

POL010601489. POL010601851 Kuncewicz Czesław 00310-6520.10-OR1600123/17

POL010601489. POL010601851 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Kuncewicz Czesław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kuncewicz Czesław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010601489. POL010601851. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace TRB-35 i TRB-41 przez 30 dni.. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego.… Read More »

00049-6520.9-OR1600071/17/18 Topczewski Waldemar POL022500056

POL022500056 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Topczewski Waldemar. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500056. Nazwa operacji: Zakup urządzeń nawigacyjnych oraz remont pomieszczeń socjalnych… Read More »

Bis Stanisław 00073-6521.5-OR0300122/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Bis Stanisław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bis Stanisław. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb. Skrócony opis operacji: Beneficjent zobowiązuje się do… Read More »

00195-6523.2-SW1110323/18 Gmina Studzienice

Rozwój infrastruktury szlaków turystycznych i szlaków wodnych oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej terenów zależnych od rybactwa poprzez budowę infrastruktury wodnej w formie pomostu rekreacyjnego nad jeziorem Studzieniczno – Kłączno – Ryńskie w mi 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Studzienice . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozwój… Read More »

POL023401045 Mazurek Piotr 00050-6520.6-OR1600082/16

POL023401045 Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową. a dostępnymi uprawnieniami do połowów.4 Mazurek Piotr Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Mazurek Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401045. Nazwa operacji: Utrata miejsca pracy na statku rybackim.. Skrócony opis operacji: Utrata miejsca pracy na statku rybackim w wyniku jego zezłomowania.. Cel operacji: Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową. a dostępnymi… Read More »

00378-6520.10-OR1600163/17 Mazurek Piotr POL023000436

POL023000436 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Mazurek Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023000436. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace UNI-1… Read More »