Monthly Archives: Maj 2012

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Oddział w Brodnicy 00038-6523.2-SW0210055/17/18

Wzmocnienie przedsiębiorczości na obszarze LSR poprzez modernizację i wyposażenie pawilonu noclegowego Stanicy Wodnej PTTK w Bachotku oraz utworzenie miejsca pracy4 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Oddział w Brodnicy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Oddział w Brodnicy . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja i wyposażenie pawilonu noclegowego Stanicy Wodnej PTTK w Bachotku.… Read More »

promy towarowe do szwecji

00685-6520.10-OR1600343/18/19 Kruła Dariusz POL011801709

POL011801709 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kruła Dariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011801709. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez… Read More »

promy towarowe do szwecji

00273-6520.10-OR1100033/17 Weisbrot Dariusz POL036401996

POL036401996 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Weisbrot Dariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036401996. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji:… Read More »

promy towarowe do szwecji

DNK000013667. POL034500295. POL034500306. POL034500315. POL034500341 Z.P.U.H NECFISH Neclowie z Synami s.j 00057-6520.11-OR1100072/17/18

DNK000013667. POL034500295. POL034500306. POL034500315. POL034500341 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego ryb4 Z.P.U.H NECFISH Neclowie z Synami s.j Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Z.P.U.H NECFISH Neclowie z Synami s.j . Numer Identyfikacyjny Statku: DNK000013667. POL034500295. POL034500306. POL034500315. POL034500341. Nazwa operacji: Doposażenie statków rybackich WŁA-11. WŁA-31. WŁA-51. WŁA-71.WŁA-187 w… Read More »

promy towarowe do szwecji

POL023402031 Wańtuchowicz Elżbieta Krystyna 00711-6520.10-OR1100177/18

POL023402031 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Wańtuchowicz Elżbieta Krystyna Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wańtuchowicz Elżbieta Krystyna. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023402031. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa… Read More »

promy towarowe do szwecji

POL011101704 Zubowicz Natalia 00065-6520.11-OR1600044/17/19

POL011101704 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Zubowicz Natalia Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zubowicz Natalia. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011101704. Nazwa operacji: Rozwój działalności polegającej na inwestycji związanej z obrotem. przetwarzaniem i sprzedażą produktów rybołówstwa. w wyniku rozbudowy i modernizacji… Read More »

promy towarowe do szwecji

POL010701680 Kopiecki Mieczysław 00951-6520.10-OR1600126/19

POL010701680 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Kopiecki Mieczysław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kopiecki Mieczysław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010701680. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace STP-26 przez… Read More »

promy towarowe do szwecji

00082-6521.5-OR0300052/18 Sagan Mieczysław

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sagan Mieczysław. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wykorzystanie tradycyjnych i przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie… Read More »

promy towarowe do szwecji

Kancelaria Rachunkowa Justyna Potracka 00017-6523.2-SW0210024/17/18

Rozwój przedsiębiorczości firmy Kancelaria Rachunkowa Justyna Potracka oraz wykorzystanie potencjału obszaru objętego LSR poprzez utworzenie jednego miejsca pracy oraz uruchomienie wypożyczalni sprzętu wodnego i rekreacyjnego nad Jeziorem Jeleń Duży4 Kancelaria Rachunkowa Justyna Potracka Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kancelaria Rachunkowa Justyna Potracka . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Utworzenie wypożyczalni sprzętu wodnego i… Read More »

promy towarowe do szwecji

Kuczera Alojzy 00025-6521.5-OR1200027/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Kuczera Alojzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kuczera Alojzy. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Działanie Wodno- środowiskowe. Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb. Cel… Read More »

promy towarowe do szwecji