Monthly Archives: Czerwiec 2012

00053-6521.5-OR0100059/18 Mikołajczyk Zbigniew

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Mikołajczyk Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zachowanie walorów środowiskowych i bioróżnorodności na terenie gospodarstwa rybackiego Z.… Read More »

00023-6520.6-OR1600027/16 Stasiołek Tomasz POL022500312

POL022500312 Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów”. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stasiołek Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500312. Nazwa operacji: W wyniku złomowania statku rybackiego utrata miejsca pracy przez 24 miesiące.. Skrócony opis operacji: Utrata miejsca pracy… Read More »

Czajka Iwona 00048-6523.2-SW0310082/18/19

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Dom Weselny Szczekarkówka Iwona Czajka poprzez utwardzenie placu oraz zakup wyposażenia w celu poprawy jakości świadczonych usług oraz wprowadzenie nowych usług w zakresie turystyki.4 Czajka Iwona Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Czajka Iwona. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: „Utwardzenie placu oraz zakup wyposażenia niezbędnego do poprawy jakości świadczonych usług oraz… Read More »

00334-6520.10-OR1100028/17 Kramek Sylwester Tomasz POL036801111. POL036901159

POL036801111. POL036901159 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kramek Sylwester Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036801111. POL036901159. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie… Read More »

Zbierajewska Anna 00030-6521.5-OR1400041/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Zbierajewska Anna Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zbierajewska Anna. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb w gospodarstwie stawowym Zatyki. Skrócony opis operacji:… Read More »

00048-6521.5-OR0100044/18 Maśluk Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Maśluk Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe na obiekcie… Read More »

00036-6520.9-OR1100077/17/18 Ustarbowski Konstanty POL033802015

POL033802015 Podnoszenie kwalifikacji i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ustarbowski Konstanty. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033802015. Nazwa operacji: Inwestycje na statku rybackim JAS-13 w zakresie… Read More »

Łangowski Piotr 00210-6523.2-SW1110345/18

Wzrost przychodów firmy. podniesienie standardu wykonywanych usług poprzez zakup specjalistycznego sprzętu4 Łangowski Piotr Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Łangowski Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozwój działalności gospodarczej poprzez zwiększenie zatrudnienia i podniesienie standardu wykonywanych usług za pomocą zakupu specjalistycznego sprzętu. Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów… Read More »

00033-6521.5-OR0600013/18 Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Działania… Read More »

00081-6520.10-OR1100158/16 Konkol Kazimierz POL033700660

POL033700660 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Konkol Kazimierz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033700660. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »