Monthly Archives: Lipiec 2012

00001-6520.4.3-OR1600001/18/19 Meger Adrian POL023201964

POL023201964 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Meger Adrian. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023201964. Nazwa operacji: Poprawa rentowności prowadzonej działalności statkiem rybackim DAR-113.… Read More »

POL033700627 Struck Adam 00459-6520.10-OR1100166/17

POL033700627 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Struck Adam Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Struck Adam. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033700627. Nazwa operacji: „Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej”. Skrócony opis operacji: „Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej”. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

00339-6520.10-OR1600141/17 Brzeziński Andrzej POL011402148

POL011402148 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Brzeziński Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011402148. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace LBN-14… Read More »

Sędek Wojciech 00056-6523.2-SW1310068/18/19

„Utworzenie nowego miejsca pracy poprzez zakup samochodu do punktu bezpośredniej sprzedaży ryb”4 Sędek Wojciech Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sędek Wojciech. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: „Utworzenie objazdowego punktu bezpośredniej sprzedaży ryb”. Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów. tworzenie miejsc pracy. zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów… Read More »

01151-6520.10-OR1100121/19 Budzisz Antoni POL033700644

POL033700644 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Budzisz Antoni. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033700644. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

00646-6520.10-OR1100119/18 Goyke Stanisław POL034200528

POL034200528 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Goyke Stanisław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034200528. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

POL034500280 Pelasik Andrzej 00883-6520.10-OR1600437/18/19

POL034500280 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności w sektorze przedsiębiorstw rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Pelasik Andrzej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pelasik Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034500280. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez 30 dni w roku 2018.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności… Read More »

Dziedzice Browar Rzemieślniczy spółka z ograniczoną odpowiedzialnościa spółka komandytowa 00079-6523.2-SW1210073/18

Rozwój działalności gospodarczej w ramach wdrożenia na rynek nowych produktów i utworzenia miejsc pracy w wyniku zwiekszenia mozliwości produkcyjnych i dystrybucyjnych poprzez zakup urzadzeń browarniczych.4 Dziedzice Browar Rzemieślniczy spółka z ograniczoną odpowiedzialnościa spółka komandytowa Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dziedzice Browar Rzemieślniczy spółka z ograniczoną odpowiedzialnościa spółka komandytowa . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa… Read More »

00048-6523.2-SW0610010/19 Ogiegło-Augustyniak/B-print Anna

Rozwój działalności gospodarczej w zakresie usług drukarskich poprzez zakup urządzenia: systemu cyfrowego naświetlania termicznych form drukowych CTP oraz zatrudnienie pracowników do momentu złożenia wniosku o płatność ostateczną. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ogiegło-Augustyniak/B-print Anna. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozwój działalności gospodarczej w zakresie usług drukarskich.… Read More »

00016-6520.11-OR1400013/17/18 Kozioł Piotr POL037402113

POL037402113 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kozioł Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037402113. Nazwa operacji: Poprawa jakość produktów z własnych połowów poprzez… Read More »