Monthly Archives: Wrzesień 2012

POL012001884 Podolska Magdalena 00188-6520.10-OR1600214/16

POL012001884 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Podolska Magdalena Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Podolska Magdalena. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012001884. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace DZI-71przez 30 dni.. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i… Read More »

Pałubicki – ZAKŁAD ŚLUSARSKO – USŁUGOWY Rafał Pałubicki Rafał 00168-6523.2-SW1110242/18

Rozwój przedsiębiorstwa poprzez wzrost jakości świadczonych usług w wyniku zakupu nowoczesnego urządzenia do obróbki metali4 Pałubicki – ZAKŁAD ŚLUSARSKO – USŁUGOWY Rafał Pałubicki Rafał Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pałubicki – ZAKŁAD ŚLUSARSKO – USŁUGOWY Rafał Pałubicki Rafał. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Udoskonalenie świadczonych usług i rozwoju działalności poprzez zakup nowoczesnego urządzenia… Read More »

POL010601620 Chorąży Grzegorz 00979-6520.10-OR1600088/19

POL010601620 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Chorąży Grzegorz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Chorąży Grzegorz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010601620. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace TRB-99 przez… Read More »

POL011201644 Stefański Mirosław Jan 00237-6520.10-OR1600041/17

POL011201644 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy4 Stefański Mirosław Jan Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stefański Mirosław Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011201644. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji:… Read More »

00017-6520.8-OR1600015/19 Orłowski Maciej POL036701148

POL036701148 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Orłowski Maciej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036701148. Nazwa operacji: Dywersyfikacja działalności rybackiej poprzez uruchomienie turystyki wędkarskiej.… Read More »

00021-6521.5-OR1300025/18 Sochor Bożena

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sochor Bożena. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Uzyskanie wsparcia na zastosowanie tradycyjnych i przyjaznych środowisku praktyk i… Read More »

POL011702165 Szymański Piotr 01041-6520.10-OR1600168/19

POL011702165 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Szymański Piotr Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szymański Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011702165. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Dobrowolne powstrzymanie się od połowów w okresie 20 dni. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw… Read More »

00419-6520.10-OR1100128/17 Kulikowski Grzegorz POL023401911

POL023401911 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kulikowski Grzegorz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401911. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

00008-6526-DPT00047/18/19 Ministerstwo Finansów

2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym. 7 – Pomoc techniczna Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ministerstwo Finansów . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wsparcie funkcjonowania Departamentu Audytu Środków Publicznych w tym Wydziałów Terenowych w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w latach 2016-2018.. Skrócony… Read More »

Czerniakow Mariusz 00005-6521.5-OR1400027/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Czerniakow Mariusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Czerniakow Mariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wykorzystanie tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb w Gospodarstwie Rybackim Karwiny. Skrócony opis operacji: Akwakultura… Read More »