Monthly Archives: Październik 2012

00116-6520.10-OR1600049/16 Naumiec Jerzy POL011801176

POL011801176 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Naumiec Jerzy. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011801176. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace ŚWI-2… Read More »

wycieczka promem do kopenhagi

POL037100910 Hajdukiewicz Waldemar 00095-6520.10-OR1400026/18

POL037100910 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy4 Hajdukiewicz Waldemar Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Hajdukiewicz Waldemar. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037100910. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: SUC-3. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i… Read More »

wycieczka promem do kopenhagi

00051-6521.5-OR0700009/18 Stec Sebastian Marcin

Propagowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stec Sebastian Marcin. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Tradycyjne praktyki w chowie i hodowli ryb. Skrócony opis… Read More »

wycieczka promem do kopenhagi

POL011601331 Kulas Grzegorz 00716-6520.10-OR1600336/18/19

POL011601331 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Kulas Grzegorz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kulas Grzegorz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011601331. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

wycieczka promem do kopenhagi

POL023600889 Mielewczyk Robert Mirosław 00054-6520.11-OR1100068/17/18

POL023600889 „Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy”.4 Mielewczyk Robert Mirosław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Mielewczyk Robert Mirosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023600889. Nazwa operacji: Inwestycje związanie z obrotem. sprzedażą. przetwarzaniem produktów rybołówstwa pochodzących z własnych połowów.. Skrócony opis operacji: Zakup… Read More »

wycieczka promem do kopenhagi

POL035300726 Stępczyński Ireneusz 00162-6520.10-OR1100174/16

POL035300726 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Stępczyński Ireneusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stępczyński Ireneusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035300726. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw… Read More »

wycieczka promem do kopenhagi

00001-6523.1-SW0500001/16 Rybacka Lokalna Grupa Działania „Z Ikrą”

Przygotowanie lokalnej strategii kierowanej przez społeczność 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rybacka Lokalna Grupa Działania „Z Ikrą” . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wsparcie przygotowacze. Skrócony opis operacji: Podnoszenie kompetencji LGD i społeczności lokalnych. szkolenie i tworzenie sieci kontaktów oraz wypracowywanie mechanizmów współpracy i włączenia lokalnych… Read More »

wycieczka promem do kopenhagi

01136-6520.10-OR1600242/19 Szczerba Arkadiusz POL010301668. POL010701544

POL010301668. POL010701544 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szczerba Arkadiusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010301668. POL010701544. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony… Read More »

wycieczka promem do kopenhagi

00031-6520.2-OR1400016/18/19 „GPR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POL037100913

POL037100913 zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: „GPR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ . Numer Identyfikacyjny Statku: POL037100913. Nazwa operacji: Poprawa selektywności narzędzi połowowych statku rybackiego… Read More »

wycieczka promem do kopenhagi

00007-6523.2-SW0610003/17/18 Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie – Rybacki Zakład Doświadczalny Zator

Podnoszenie wartości produktu oraz propagowanie innowacyjności poprzez mechanizację systemu sprzedaży bezpośredniej zwiększającej efektywność wydawania ryb z zachowaniem poprawy dobrostanu zwiększając atrakcyjność zawodu rybaka. W wyniku realizacji operac 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie – Rybacki Zakład Doświadczalny Zator . Numer… Read More »

wycieczka promem do kopenhagi