Monthly Archives: Grudzień 2012

00087-6520.10-OR1400008/18 Zmitrowicz Zbigniew POL037302016

POL037302016 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zmitrowicz Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037302016. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: FRO-14. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności… Read More »

00580-6520.10-OR1600024/18 Czajka Krzysztof POL023100499

POL023100499 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Czajka Krzysztof. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023100499. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej jednostki… Read More »

00509-6520.10-OR1600108/18 Antoniuk Marek POL011601334

POL011601334 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Antoniuk Marek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011601334. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji:… Read More »

POL010702138 Gancarczyk Dorota 00336-6520.10-OR1600149/17

POL010702138 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Gancarczyk Dorota Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gancarczyk Dorota. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010702138. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace STP-21 przez 30 dni. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

00464-6520.10-OR1100197/17 Łobodziński Jarosław POL035400745

POL035400745 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Łobodziński Jarosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035400745. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

00007-6523.2-SW0110011/18/19 Siewiera Bartłomiej

Zwiększenie potencjału sprzedażowego gospodarstwa. przez zakup pojazdu i sprzętu do sprzedaży i utworzenie 1 miejsca pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Siewiera Bartłomiej. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: „U Bartka” – rozwój możliwości sprzedaży i pozyskanie nowego rynku gospodarstwa. Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów. tworzenie… Read More »

00017-6523.2-SW0310050/17/18 Gmina Nowodwór

Zwiększenie potencjału turystycznego i rekreacyjnego na obszarze rybackim 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Nowodwór . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Utworzenie otwartych stref rekreacji na terenei Gminy Nowodwór. Skrócony opis operacji: 4.4Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.w tym dziedzictwa… Read More »

POL033700637 Manuszewska Agnieszka 00755-6520.10-OR1600270/18/19

POL033700637 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Manuszewska Agnieszka Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Manuszewska Agnieszka. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033700637. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace JAR-38 przez 30 dni.. Cel operacji: Podnoszenie… Read More »

Laskowski Adam 00005-6524.4-OR1600016/17/18

Zachęcenie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu.4 Laskowski Adam Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Laskowski Adam. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup specjalistycznych samochodów chłodni do przewozu ryb oraz maszyn i urządzeń produkcyjnych.. Skrócony opis operacji: Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy w zakładzie. ulepszenie prowadzonego procesu produkcyjnego. wzrost zagospodarowania produktów ubocznych powstałych… Read More »

00046-6520.11-OR1100062/17/18 Szamiel Artur POL023401075

POL023401075 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szamiel Artur. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401075. Nazwa operacji: Poprawa warunków transportu chłodniczego ryb złowionych przybrzeżną… Read More »