Monthly Archives: Styczeń 2013

POL011601334 Antoniuk Marek 00006-6520.8-OR1600008/17

POL011601334 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Antoniuk Marek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Antoniuk Marek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011601334. Nazwa operacji: Podniesienie konkurencyjności i rentowności działalności gospodarczej poprzez świadczenie usług turystyki wędkarskiej na Morzu Bałtyckim.. Skrócony opis operacji: W… Read More »

00020-6521.3.3-OR1500003/17/18 TAWADA Spółka Jawna Magdalena Jezierska-Bajszczak i Wspólnicy

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: TAWADA Spółka Jawna Magdalena Jezierska-Bajszczak i Wspólnicy . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa i urządzenie obiektu chowu suma afrykańskiego w Bartoszkowie. Skrócony opis operacji: Budowa i… Read More »

00209-6523.2-SW1110396/18 Gmina Bytów

Ochrona. poprawa i odnowa stanu środowiska przyrodniczego poprzez uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi z wykorzystaniem OZE w miejscowości Mądrzechowo 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Bytów . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Uporządkowanie gospodarki wód opadowych z wykorzystaniem OZE w m. Mądrzechowo. Skrócony opis operacji: Podejmowanie działań… Read More »

00004-6521.3.1-OR0400006/17/18 Kozłowski Radosław

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kozłowski Radosław. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup środka transportu. urządzeń sprzętu rybackiego i komputerowego z oprogramowaniem służącego poprawie bezpieczeństwa pracy. poprawie chowu i dobrostanu zwierząt oraz… Read More »

Ostapko Tomasz 00002-6520.9-OR1100024/17/18

Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Ostapko Tomasz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ostapko Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zdrowie i bezpieczeństwo.. Skrócony opis operacji: Zdrowie i bezpieczeństwo.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa.… Read More »

00019-6521.3.1-OR1400018/17/18 Stanisławski Rafał

Poprawa warunków socjalnych i bezpieczeństwa pracy oraz udoskonalenie procesów hodowlanych w celu poprawienia warunków zdrowotnych ryb i ich dobrostanu. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stanisławski Rafał. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup urządzeń i wyposażenia do Hodowli Ryb Michałki w… Read More »

00136-6520.10-OR1100250/16 Struck Tadeusz POL034600518

POL034600518 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Struck Tadeusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034600518. Nazwa operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

00021-6520.6-OR1600008/16 Podolska Magdalena POL035200702

POL035200702 Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Podolska Magdalena. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035200702. Nazwa operacji: Trwałe zaprzestanie działalności połowowej statku rybackiego GDY-15. Skrócony opis operacji: Złomowanie statku rybackiego. Cel operacji: Zapewnienie równowagi… Read More »

00057-6521.5-OR0500041/18 Kotynia-Synowiec Dorota

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kotynia-Synowiec Dorota. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Realizacja pakietu podstawowego tj. produkcji ryb na poziomie poniżej 15000kh… Read More »

Barbara Chrzanowska – Gracja Catering Barbara 00025-6523.2-SW1410011/17/18

Wspierania różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc na obszarach akwakultury.4 Barbara Chrzanowska – Gracja Catering Barbara Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Barbara Chrzanowska – Gracja Catering Barbara. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozbudowa i przebudowa budynku restauracji „Pod Wzgórzem” w zakresie… Read More »