Monthly Archives: Luty 2013

00010-6520.9-OR1600008/17/18 Kruk Paweł POL022500385

POL022500385 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kruk Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500385. Nazwa operacji: Modernizacja jednostki rybackiej UNI-33 oraz zakup dodatkowego… Read More »

POL034800728 Długi Joachim 01101-6520.10-OR1100070/19

POL034800728 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Długi Joachim Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Długi Joachim. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034800728. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

POL011101700 Szymkowski Paweł 00910-6520.10-OR1600017/19

POL011101700 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Szymkowski Paweł Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szymkowski Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011101700. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace KAM-6 przez… Read More »

POL023400966 Mordaka Jan 00067-6520.9-OR1100097/17/18

POL023400966 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Mordaka Jan Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Mordaka Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023400966. Nazwa operacji: Inwestycje na statku rybackim UST-2. Skrócony opis operacji: zakup elektroniki morskiej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw… Read More »

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie” 00002-6523.3-SW0400002/19

powierzenie społecznościom rybackim wazniejszej roli w rozwoju lokalnym poprzez udział w konkursach i działalniach promocyjnych oraz nawiązanie współpracy regionalnej oraz transnarodowej4 Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie” Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie” . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej oraz międzynarodowej poprzez organizację… Read More »

00993-6520.10-OR1600110/19 Żelechowicz Marcin POL010600464

POL010600464 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Żelechowicz Marcin. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010600464. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji:… Read More »

POL037402119 Sładkiewicz Kazimierz 00172-6520.10-OR1400027/19

POL037402119 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Sładkiewicz Kazimierz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sładkiewicz Kazimierz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037402119. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

00022-6523.2-SW1410027/17/18 Sydor/Format84 Sydor Michał Michał

Rozwój działalności gospodarczej poprzez wprowadzenie nowej usługi polegającej na czarterowaniu jachtu na Zalewie Wiślanym. co pozwoli na utworzenie 1 miejsca pracy i utrzymanie go przez okres trzech lat od otrzymania płatności końcowej. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sydor/Format84 Sydor Michał Michał. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji:… Read More »

00852-6520.10-OR1100372/18/19 Wańtuchowicz Elżbieta Krystyna POL023402031

POL023402031 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wańtuchowicz Elżbieta Krystyna. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023402031. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej… Read More »

00092-6520.10-OR1400027/18 Świder Andrzej POL037200940

POL037200940 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Świder Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037200940. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »