Monthly Archives: Marzec 2013

00033-6523.2-SW1510044/18 Gmina Wieleń

Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką poprzez budowę SKATEPARKU w Wieleniu jako miejsca spotkań i aktywności miesz 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Wieleń . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: „Budowa SKATEPARKU w… Read More »

Gmina Braniewo 00012-6523.2-SW1410014/17/18

Promowanie. pielęgnowanie oraz upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa obszaru Zalewu Wiślanego poprzez utworzenie 1 punktu informacji o lokalnych zasobach w świetlicy wiejskiej w miejscowości Grzechotki i utrzymanie go minimum 5 lat od dokona4 Gmina Braniewo Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Braniewo . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzechotkach z… Read More »

POL011801240 Woźniak Zbigniew 00968-6520.10-OR1600147/19

POL011801240 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Woźniak Zbigniew Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Woźniak Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011801240. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace ŚWI-94 przez… Read More »

00019-6523.2-SW1110052/17 Powiat Nowodworski

Rozwój i wyposażenie publicznej infrastruktury turystycznej w otoczeniu historycznych przystani rybackich w powiecie nowodworskim 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Powiat Nowodworski . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozwój publicznej infrastruktury turystycznej otoczenia historycznych przystani rybackich w Jantarze i Stegnie. Skrócony opis operacji: rozwój i wyposażenie infrastruktury… Read More »

POL034502033 Mróz Zbigniew 00869-6520.10-OR1600443/18/19

POL034502033 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Mróz Zbigniew Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Mróz Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034502033. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Zaprzestanie działalności połowowej przez 30 dni w roku 2018. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw… Read More »

01008-6520.10-OR1600157/19 Paszkowski Henryk POL011801197

POL011801197 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Paszkowski Henryk. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011801197. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji:… Read More »

2018-01-01 bezpieczeństwa publicznego 00023-6521.3.1-OR0900008/19

2018-01-01 348066.934 bezpieczeństwa publicznego Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: bezpieczeństwa publicznego. Numer Identyfikacyjny Statku: 2018-01-01. Nazwa operacji: 2022-12-01. Skrócony opis operacji: 464089.25. Cel operacji: 348066.93. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 35-329. Data Zakończenia Realizacji Operacji: Polska. Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy. Kwota Wkładu EFMR:… Read More »

00541-6520.10-OR1600151/18 Stefański Mirosław Jan POL011201644

POL011201644 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stefański Mirosław Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011201644. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis… Read More »

00017-6520.11-OR1600041/17/18 Kasietczuk Marcin POL010601611

POL010601611 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kasietczuk Marcin. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010601611. Nazwa operacji: Zakup samochodu dostawczego 3.5 t z zabudową… Read More »

00021-6523.2-SW1010010/17/18 Kancelaria Prawna Waldemar Haraburda

Rozwój działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich poprzez budowę budynku usługowego. gospodarczego oraz zakup wyposażenia i sprzętu rekreacyjnego wchodzącego w skład przystani wędkarskiej „Trzy jeziora” w miejscowości Kopanica oraz st 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kancelaria Prawna Waldemar Haraburda . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Przystań… Read More »