Monthly Archives: Kwiecień 2013

POL034500274 Maciejewski Jerzy 00496-6520.10-OR1100242/17

POL034500274 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Maciejewski Jerzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Maciejewski Jerzy. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034500274. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw… Read More »

prom do szwecji cena

POL010600471 Trzebiatowski Antoni 00021-6520.8-OR1600009/17

POL010600471 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Trzebiatowski Antoni Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Trzebiatowski Antoni. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010600471. Nazwa operacji: Różnicowanie dochodu z działalności połowowej poprzez stworzenie bazy noclegowej dla turystyki wędkarskiej.. Skrócony opis operacji: Przedmiotem operacji jest… Read More »

prom do szwecji cena

Wiśniewski Stanisław 00002-6524.4-OR1000003/17/18

zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu4 Wiśniewski Stanisław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wiśniewski Stanisław. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja Zakładu Produkcji Mączek Stanisław Wiśniewski poprzez zainstalowanie nowej linii technologicznej do produkcji mączki rybnej i oleju rybnego na działkach 421/5. 421/2 426/1. 427/1. 428/1. Skrócony opis operacji: zakup linii technologicznej… Read More »

prom do szwecji cena

00018-6521.5-OR0200020/18 CGFP RYBY Sp. z o.o.

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: CGFP RYBY Sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony… Read More »

prom do szwecji cena

POL023401015 Depta Janusz 00450-6520.10-OR1100232/17

POL023401015 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Depta Janusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Depta Janusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401015. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej w 2017 r.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności… Read More »

prom do szwecji cena

POL033800354 Kohnke Ferdynand 00001-6520.6-OR1100001/16

POL033800354 Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami4 Kohnke Ferdynand Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kohnke Ferdynand. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033800354. Nazwa operacji: Złomowanie statku rybackiego JAS-39. Skrócony opis operacji: Złomowanie statku rybackiego JAS-39. Cel operacji: Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-11-01. Data Zakończenia Realizacji Operacji:… Read More »

prom do szwecji cena

Gospodarstwo Rybackie Ostróda Spółka z o.o. 00006-6521.3.1-OR1400022/17/18

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury4 Gospodarstwo Rybackie Ostróda Spółka z o.o. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Ostróda Spółka z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup nowych maszyn. Skrócony opis operacji: Inwestycje produkcyjne w akwakulturę. Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury. Data Rozpoczęcia… Read More »

prom do szwecji cena

00558-6520.10-OR1600113/18 Ruszczyński Robert POL012101728

POL012101728 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ruszczyński Robert. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012101728. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji:… Read More »

prom do szwecji cena

POL023401058 Spółka Cywilna „UST-68″Andrzej Szcześniak. Andrzej Brzostowicz 00190-6520.10-OR1100275/16

POL023401058 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Spółka Cywilna „UST-68″Andrzej Szcześniak. Andrzej Brzostowicz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Spółka Cywilna „UST-68″Andrzej Szcześniak. Andrzej Brzostowicz . Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401058. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie… Read More »

prom do szwecji cena

00074-6520.10-OR1100015/16 Chlebowski Zdzisław Ryszard POL036501136

POL036501136 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Chlebowski Zdzisław Ryszard. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036501136. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji:… Read More »

prom do szwecji cena