Monthly Archives: Maj 2013

Kosonowska Aleksandra Katarzyna 00061-6521.5-OR0700068/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Kosonowska Aleksandra Katarzyna Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kosonowska Aleksandra Katarzyna. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Ochrona i poprawa stanu środowiska oraz różnorodności biologicznej w obiekcie chowu i hodowli ryb w miejscowości Policzna. Skrócony opis… Read More »

POL036402072 Chmielnicki Tomasz 00288-6520.10-OR1100011/17

POL036402072 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Chmielnicki Tomasz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Chmielnicki Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036402072. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej w 2017r.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa… Read More »

POL033902022 Formella Małgorzata 00139-6520.10-OR1100079/16

POL033902022 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Formella Małgorzata Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Formella Małgorzata. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033902022. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej HEL-6 PRZEZ 30 DNI W 2016 ROKU.… Read More »

00894-6520.10-OR1600469/18/19 Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe ”BOMA” Spółka Cywilna Wiesława Piotr Babiak POL022400621

POL022400621 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności w sektorze przedsiębiorstw rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe ”BOMA” Spółka Cywilna Wiesława Piotr Babiak . Numer Identyfikacyjny Statku: POL022400621. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności… Read More »

00013-6526-DPT00009/18 iałań objętych programem operacyjnym. 2016-01-01

2016-01-01 155076.81 7 – Pomoc techniczna Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: iałań objętych programem operacyjnym.. Numer Identyfikacyjny Statku: 2016-01-01. Nazwa operacji: 2018-03-01. Skrócony opis operacji: 206769.09. Cel operacji: 155076.81. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 25-516. Data Zakończenia Realizacji Operacji: Polska. Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 7 – Pomoc techniczna. Kwota Wkładu EFMR: 7.1 Pomoc techniczna z inicjatywy… Read More »

00033-6521.3.1-OR1100059/17/18 Balcerzyk Ryszard

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury poprzez budowę i wyposażanie nowego obiektu Gospodarstwa Rybackiego „Łupawa” wraz z doposażeniem istniejących obiektów. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Balcerzyk Ryszard. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa i wyposażenie nowego obiektu Gospodarstwa… Read More »

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 00011-6522.1.1-OR0700007/18

Wspieranie monitorowania. kontroli i egzekwowania. zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej. bez zwiększania obciążenia administracyjnego.4 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Świadczenie przez okres 3 lat usługi wsparcia technicznego oraz asysty technicznej Systemu Monitorowania Statków… Read More »

00107-6521.5-OR0300102/18 Jurkiewicz Wiesław Marian

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jurkiewicz Wiesław Marian. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe. Skrócony opis operacji: Realizacja Pakiet… Read More »

00016-6523.2-SW0310018/17/18 GOSPODARSTWO RYBACKIE ”TYŚMIENICA” SPÓŁKA Z O.O.

Innowacyjna przedsiębiorczość wykorzystująca wodny potencjał dolin Tyśmienicy i Wieprza. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: GOSPODARSTWO RYBACKIE ”TYŚMIENICA” SPÓŁKA Z O.O. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: „Rozwój Gospodarstwa Rybackiego „Tyśmienica” Sp. z o.o.”. Skrócony opis operacji: 4.1 Podnoszenie wartości produktów. tworzenie miejsc pracy. zachęcanie młodych ludzi… Read More »

Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu 00025-6523.2-SW1210037/17/18

Promocja regionu poprzez wyprodukowanie filmu przedstawiającego charakterystykę lokalnych ekosystemów wodnych. ich znaczenie dla społeczeństwa. ich potencjał ekologiczny. turystyczny i gospodarczy. a także rybackie dziedzictwo kulturowe i sposoby prowadze4 Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu . Numer Identyfikacyjny… Read More »