Monthly Archives: Czerwiec 2013

00023-6521.5-OR1300022/18 Wnuk Maciej

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wnuk Maciej. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Pomoc w kontynuowaniu tradycyjnych metod hodowli ryb. Skrócony opis operacji:… Read More »

POL011401912 Sielicki Tomasz 00646-6520.10-OR1600211/18

POL011401912 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Sielicki Tomasz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sielicki Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011401912. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej w roku 2018 przez 30 dni łodzi… Read More »

POL010201476 Sienkiewicz Ryszard 00036-6520.2-OR1600101/18/19

POL010201476 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów4 Sienkiewicz Ryszard Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sienkiewicz Ryszard. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010201476. Nazwa operacji: Wymiana stawnych narzędzi połowowych łodzi rybackiej TRB-22. Skrócony opis operacji: Zakup zestawów żaków: 14 żaków skrzyniowych. 8 ścian doprowadzających. 7 krzyżówek..… Read More »

Gospodarstwo Rybackie Opole Lubelskie Pustelnia Sp. z o.o. 00066-6521.5-OR0300078/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Gospodarstwo Rybackie Opole Lubelskie Pustelnia Sp. z o.o. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Opole Lubelskie Pustelnia Sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Tradycyjne. przyjazne środowisku praktyki w chowie i hodowli… Read More »

POL022500386 Iwan Witold 00029-6520.6-OR1600035/16

POL022500386 Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów.4 Iwan Witold Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Iwan Witold. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500386. Nazwa operacji: Utrata miejsca pracy na statku rybackim.. Skrócony opis operacji: Utrata miejsca pracy na statku rybackim KOŁ-138 na okres 24 miesięcy.. Cel operacji: Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a… Read More »

Ośrodek Hodowli Pstrąga Dariusz Knioła Mariusz Engler S.C. 00031-6521.3.1-OR1600021/19

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury4 Ośrodek Hodowli Pstrąga Dariusz Knioła Mariusz Engler S.C. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ośrodek Hodowli Pstrąga Dariusz Knioła Mariusz Engler S.C. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wyposażenie obiektu hodowli pstrąga w Czarnowęsach. Skrócony opis operacji: Ładowarka teleskopowa. natleniacz. wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego obiektu wraz… Read More »

POL035302153 Olejnik Ryszard 00383-6520.10-OR1100202/17

POL035302153 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Olejnik Ryszard Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Olejnik Ryszard. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035302153. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez 30 dni w 2017 roku.. Cel… Read More »

POL010801508 Kowalczyk Jacek 00711-6520.10-OR1600310/18/19

POL010801508 PODNOSZENIE KONKURENCYJNOŚCI I RENTOWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE RYBOŁÓWSTWA PRZYBRZEŻNEGO ORAZ POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA LUB WARUNKÓW PRACY.4 Kowalczyk Jacek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kowalczyk Jacek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010801508. Nazwa operacji: TYMCZASOWE ZAPRZESTANIE DZIAŁALNOŚCI POŁOWOWEJ. Skrócony opis operacji: TYMCZASOWE ZAPRZESTANIE DZIAŁALNOŚCI POŁOWOWEJ. Cel operacji: PODNOSZENIE KONKURENCYJNOŚCI I RENTOWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE RYBOŁÓWSTWA PRZYBRZEŻNEGO ORAZ… Read More »

00027-6520.9-OR1100079/17/18 Kobus Jan POL034500109

POL034500109 Podnoszenie kwalifikacji i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kobus Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034500109. Nazwa operacji: Inwestycje na statku rybackim WŁA-291 w zakresie… Read More »

00052-6520.9-OR1100014/17/18 KIERSZKA ROBERT POL034402275

POL034402275 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: KIERSZKA ROBERT. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034402275. Nazwa operacji: Inwestycje na statku rybackim REW-17 w zakresie… Read More »