Monthly Archives: Lipiec 2013

00050-6523.2-SW0510016/18 Łukasik Jakub

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze RLGD „Z Ikrą” poprzez zakup nowoczesnego środka transportu i urządzeń gastronomicznych oraz utrzymanie istniejącego miejsca pracy i utworzenie jednego miejsca pracy (sezonowo). 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Łukasik Jakub. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozwój firmy „WOJGAST” w Pęczniewie.. Skrócony opis operacji:… Read More »

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku 00015-6523.2-SW0710020/17/18

Bezpośrednim celem operacji i efektem niniejszej operacji jest zakup obiektu infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej przeznaczonej na użytek publiczny i utworzenie jednego miejsca pracy.4 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup obiektu infrastruktury w postaci zadaszenia scenicznego… Read More »

POL023200756 Zawada Grzegorz 00603-6520.10-OR1600189/18

POL023200756 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Zawada Grzegorz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zawada Grzegorz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023200756. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej za rok 2018 przez 30 dni łodzi… Read More »

pol023600885 Maciejewski Bogusław 01058-6520.10-OR1100010/19

pol023600885 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Maciejewski Bogusław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Maciejewski Bogusław. Numer Identyfikacyjny Statku: pol023600885. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa… Read More »

00349-6520.10-OR1100119/17 Piszko Grzegorz POL023602090

POL023602090 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Piszko Grzegorz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023602090. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

Ośrodek Kultury w Niemodlinie 00011-6523.2-SW0810023/18

Promocja rybackiego charakteru gminy Niemodlin poprzez organizację szeregu działań kulturalnych i społecznych składających się na obchody Święta Karpia 2018/Carp Festival4 Ośrodek Kultury w Niemodlinie Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ośrodek Kultury w Niemodlinie . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Święto Karpia 2018/Carp Festival. Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na… Read More »

00881-6520.10-OR1600432/18/19 Chodakowski Leszek POL022500390

POL022500390 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Chodakowski Leszek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500390. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez… Read More »

POL035001670 Tessmer Wacław 01076-6520.10-OR1100031/19

POL035001670 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Tessmer Wacław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Tessmer Wacław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035001670. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

00030-6520.10-OR1100068/16 Chmielnicki Tomasz POL036402072

POL036402072 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Chmielnicki Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036402072. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji:… Read More »

Fopp Elżbieta 00008-6521.3.1-OR1500013/17/18

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstwa sektora akwakultury4 Fopp Elżbieta Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Fopp Elżbieta. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja infrastruktury i zakup wyposażenia w celu dobrostanu hodowanych ryb oraz poprawy BHP. Skrócony opis operacji: Modernizacja infrastruktury i zakup wyposażenia w celu dobrostanu hodowanych ryb oraz poprawy BHP. Cel operacji: Zwiększenie… Read More »