Monthly Archives: Sierpień 2013

00015-6523.2-SW1410034/17/18 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych poprzez doposażenie kotła w urządzenie do pomiaru CO i CO2. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Opomiarowanie emisji kotła CO i CO2.. Skrócony opis operacji:… Read More »

00007-6523.2-SW1510013/17/18 MARGONIN INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1. Utworzenie 3 miejsc pracy oraz ich utrzymanie. w przeliczeniu na średnioroczne pełne etaty. przez okres 3 lat od dnia wypłaty płatności końcowej.2. zwiększenie bazy noclegowej o 20 miejsc noclegowych na terenie obszaru objętego LSR w terminie do 9 mies 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: MARGONIN INVEST… Read More »

00296-6520.10-OR1600072/17 Kozdroń Zbigniew POL023300570

POL023300570 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kozdroń Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023300570. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace JAR-22… Read More »

00204-6523.2-SW1110365/18 Zakład Hodowli Pstrąga Mylof Sp. z o.o.

Przywrócenie potencjału produkcyjnego gospodarstwa akwakultury 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zakład Hodowli Pstrąga Mylof Sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Przywrócenie potencjału produkcyjnego Zakładu Hodowli Mylof Sp. z o.o.. Skrócony opis operacji: 4.03.2002. Cel operacji: Przywrócenie potencjału produkcyjnego gospodarstwa akwakultury. Data Rozpoczęcia Realizacji… Read More »

00054-6523.2-SW0510022/18 Vattenball Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Rozwój działalności gospodarczej. na obszarze RLGD „Z Ikrą”. poprzez zakup kajaków. przyczep kajakowych. lamp solarnych. wykonanie i montaż trasy dydaktycznej oraz utworzenie jednego miejsca pracy sezonowo. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Vattenball Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Poszerzenie oferty… Read More »

POL023602137 Kostuch Ryszard 00455-6520.10-OR1100170/17

POL023602137 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy4 Kostuch Ryszard Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kostuch Ryszard. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023602137. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw… Read More »

POL011401347 Banach Mateusz 00070-6520.10-OR1600140/16

POL011401347 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Banach Mateusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Banach Mateusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011401347. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace LBN-3 przez 30 dni.. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

Dębski Kazimierz 00032-6521.5-OR0400048/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Dębski Kazimierz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dębski Kazimierz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Operacja polega na świadczeniu usług środowiskowych na obiekcie stawowym „Gościm” w ramach pakietu 1 i pakietu 2 (Wymóg 2.1).. Skrócony opis… Read More »

00013-6523.2-SW1210028/17 Gmina Dąbrowa Zielona

Promocja zasobów obszaru RLGD „Jurajska Ryba” oraz tworzenie długoterminowych zrównoważonych warunków środowiskowych niezbędnych do rozwoju gospodarczego i społecznego akwakultury. rybołówstwa dzięki budowie infrastruktury edukacyjno turystycznej oraz opr 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Dąbrowa Zielona . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: „Budowa ścieżki edukacyjnej w miejscowości… Read More »

00467-6520.10-OR1100200/17 Poszewiecki Bogusław POL035800763

POL035800763 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Poszewiecki Bogusław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035800763. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »