Monthly Archives: Wrzesień 2013

POL035800763 Poszewiecki Bogusław 00064-6520.2-OR1100085/18/19

POL035800763 zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja w jak największym stopniu. niechcianych połowów4 Poszewiecki Bogusław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Poszewiecki Bogusław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035800763. Nazwa operacji: inwestycje w sprzęt poprawiający selektywność narzędzi połowowych pod względem wielkości lub pod względem gatunków. Skrócony opis operacji: Wymiana narzędzi połowowych zapewniających… Read More »

Jodko Marcin Karol 00060-6520.9-OR1100038/17/18

Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa ul warunków pracy.4 Jodko Marcin Karol Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jodko Marcin Karol. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Poprawa bezpieczeństwa . higieny oraz warunków pracy na łodzi rybackiej UST-103.. Skrócony opis operacji: Poprawa bezpieczeństwa .… Read More »

00078-6520.2-OR1600008/18/19 Połowy i Sprzedaż Ryb A.Gładoch – M.Wrzesińska POL022502025

POL022502025 „Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów” 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Połowy i Sprzedaż Ryb A.Gładoch – M.Wrzesińska . Numer Identyfikacyjny Statku: POL022502025. Nazwa operacji: Wymiana narzędzi połowowych na… Read More »

POL035600460 Kutry Rybackie ZAG-21 Rychcik S.. S. Rychcik. W.Rychcik. Antkiewicz Leszek 00346-6520.10-OR1100116/17

POL035600460 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy4 Kutry Rybackie ZAG-21 Rychcik S.. S. Rychcik. W.Rychcik. Antkiewicz Leszek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kutry Rybackie ZAG-21 Rychcik S.. S. Rychcik. W.Rychcik. Antkiewicz Leszek . Numer Identyfikacyjny Statku: POL035600460. Nazwa operacji: Tymczasowe… Read More »

POL033700634 Dettlaff Mariusz 00321-6520.10-OR1100061/17

POL033700634 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Dettlaff Mariusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dettlaff Mariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033700634. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej w 2017r.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa… Read More »

POL011801767 Gódziński Marek 00267-6520.10-OR1600054/17

POL011801767 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Gódziński Marek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gódziński Marek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011801767. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace ŚWI-23 przez 30 dni.. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

Cebeterewicz Beata 00029-6520.11-OR1400007/19

Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Cebeterewicz Beata Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Cebeterewicz Beata. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup środków transportu do przewozu ryb. Skrócony opis operacji: „Wartość dodana. jakość produktów i wykorzystywanie niechcianych połowów”. Cel operacji:… Read More »

MAJEWSKI PIOTR 00005-6521.3.1-OR0800007/17/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpi4 MAJEWSKI PIOTR Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: MAJEWSKI PIOTR. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Uzyskanie wsparcia w zakresie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb.. Skrócony opis operacji: W ramach… Read More »

Gmina Suchań 00046-6523.2-SW1610076/17/18

Celem operacji jest podniesienie atrakcyjności przestrzennej obszaru oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej nad rzeką w miejscowości Suchań poprzez zagospodarowanie terenu oraz budowę pomostu4 Gmina Suchań Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Suchań . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku na rzece Reczycy w celu utworzenia miejsca rekreacji i odpoczynku. Skrócony opis… Read More »

00671-6520.10-OR1100150/18 Woźniak Ryszard POL035400737. POL035401871

POL035400737. POL035401871 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Woźniak Ryszard. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035400737. POL035401871. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności… Read More »