Monthly Archives: Październik 2013

00136-6523.2-SW1610192/18 Maciejewska Małgorzata

Zakup instalacji fotowoltaicznej-odnawialne źródło energii . które przyczyni się do ochrony środowiska w regionie LSR jak również spowoduje zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych Wnioskodawcy. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Maciejewska Małgorzata. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup instalacji fotowoltaicznej 8.4kW. Skrócony opis operacji: Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska… Read More »

00787-6520.10-OR1100272/18/19 Selin Andrzej POL033700632

POL033700632 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Selin Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033700632. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

00035-6520.6-OR1100058/16 Nizielski Paweł POL023401018

POL023401018 Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Nizielski Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401018. Nazwa operacji: Utrata miejsca pracy na statku rybackim.. Skrócony opis operacji: Utrata miejsca pracy na statku rybackim.. Cel operacji:… Read More »

00001-6523.4-SW1410001/16 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany”

Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji w 2017 roku – w ramach działania Koszty bieżące i aktywizacja 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany” . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja rok 2017. Skrócony opis operacji: Koszty… Read More »

POL012301642 Kwiatkowski Marek 00253-6520.10-OR1600024/17

POL012301642 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Kwiatkowski Marek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kwiatkowski Marek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012301642. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace MRZ-19 przez 30 dni.. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

00059-6521.5-OR1200054/18 Tułowice. na działce nr 2/1. Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 70772.15 00013-6521.5-OR0800009/18 Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Tułowice. na działce nr 2/1.. Numer Identyfikacyjny Statku: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.. Nazwa operacji: 2018-01-01.… Read More »

01153-6520.10-OR1600246/19 Włodyka Jarosław POL022900423. POL022901965

POL022900423. POL022901965 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Włodyka Jarosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022900423. POL022901965. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony… Read More »

POL037402068 Ruksztełło Roman 00109-6520.10-OR1400010/18

POL037402068 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Ruksztełło Roman Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ruksztełło Roman. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037402068. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

POL034502013 Koziróg Józef 01093-6520.10-OR1100078/19

POL034502013 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Koziróg Józef Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Koziróg Józef. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034502013. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

WINIECKI SŁAWOMIR 00065-6521.5-OR1500059/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 WINIECKI SŁAWOMIR Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: WINIECKI SŁAWOMIR. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe. Skrócony opis operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe. Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz… Read More »