Monthly Archives: Listopad 2013

00014-6521.3.1-OR1100022/17/18 Gospodarstwo Budówko Krzysztof Grecki Jacek Juchniewicz

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury. Poprawa dobrostanu ryb i ikry wraz z poprawą warunków pracy w ośrodku hodowlanym Budówko poprzez zakup wyposażenia. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Budówko Krzysztof Grecki Jacek Juchniewicz . Numer Identyfikacyjny Statku: .… Read More »

https://drdgroup.pl//produkt/fotel-biurowy-obrotowy-hazi-turkusowo-szary-krzeslo-obrotowe

00027-6526-DPT00024/18 Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego

2.1. Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym. 7 – Pomoc techniczna Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wydatki umożliwiające sprawne wykonywanie zadań w zakresie wdrażania. kontroli. monitoringu oraz promocji PO RYBY 2014-2020 w województwie warmińsko… Read More »

https://drdgroup.pl//produkt/fotel-biurowy-obrotowy-hazi-turkusowo-szary-krzeslo-obrotowe

POL034502033 Kaziuk Artur 00366-6520.10-OR1600157/17

POL034502033 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Kaziuk Artur Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kaziuk Artur. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034502033. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace KOŁ-142 przez 30 dni. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

https://drdgroup.pl//produkt/fotel-biurowy-obrotowy-hazi-turkusowo-szary-krzeslo-obrotowe

Powiat Kartuski 00116-6523.2-SW1110171/18

Wybudowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na użytek publiczny w postaci parkingu o pojemności 38 miejsc w tym 3 dla niepełnosprawnych. wraz z miejscem postoju dla rowerów oraz oświetleniem w Kartuzach przy ulicy Klasztornej4 Powiat Kartuski Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Powiat Kartuski . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Podniesienie walorów turystycznych historycznej części Kartuz… Read More »

https://drdgroup.pl//produkt/fotel-biurowy-obrotowy-hazi-turkusowo-szary-krzeslo-obrotowe

00202-6520.10-OR1600197/16 Pelasik Grzegorz POL035700405

POL035700405 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pelasik Grzegorz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035700405. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace DZI-25.… Read More »

https://drdgroup.pl//produkt/fotel-biurowy-obrotowy-hazi-turkusowo-szary-krzeslo-obrotowe

Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy 00028-6523.2-SW1610045/17/18

Określenie przydatności szczelinowych okien selekcyjnych w żakach do minimalizowania przyłowu narybku i młodzieży ryb gatunków komercyjnych. ustalenie optymalnych szerokości szczelin a także powierzchni i ilości okien selektywnych w korpusie żaka komercyj4 Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy . Numer Identyfikacyjny Statku:… Read More »

https://drdgroup.pl//produkt/fotel-biurowy-obrotowy-hazi-turkusowo-szary-krzeslo-obrotowe

00017-6523.2-SW0500006/17/18 Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku

Rozwój infrastruktury turystycznej w miejscowości Jerwonice poprzez budowę placu zabaw oraz siłowni plenerowej. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa placu zabaw z siłownią w miejscowości Jerwonice.. Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego… Read More »

https://drdgroup.pl//produkt/fotel-biurowy-obrotowy-hazi-turkusowo-szary-krzeslo-obrotowe

POL010701672 Wywiał Lesław 00523-6520.10-OR1600156/18

POL010701672 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Wywiał Lesław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wywiał Lesław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010701672. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace STP-1 przez 30 dni. Cel operacji: Podnoszenie… Read More »

https://drdgroup.pl//produkt/fotel-biurowy-obrotowy-hazi-turkusowo-szary-krzeslo-obrotowe

Roth Daniela 00070-6523.2-SW1210106/18

Podjecie działalności gospodarczej oraz utworzenie jednego miejsca pracy (samozatrudnienie) poprzez zakup środków trwałych.4 Roth Daniela Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Roth Daniela. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Podjecie działalności gospodarczej oraz utworzenie jednego miejsca pracy (samozatrudnienie) poprzez zakup hal namiotowych i struktur sferycznych.. Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej… Read More »

https://drdgroup.pl//produkt/fotel-biurowy-obrotowy-hazi-turkusowo-szary-krzeslo-obrotowe

Pieluszczak Jacek 00033-6523.2-SW0410034/17/18

Podniesienie konkurencyjności firmy na rynku lokalnym. regionalnym i krajowym. zastosowanie innowacyjności w firmie poprzez zakup sprzętu kosmetycznego. wyposażenia oraz utrzymanie jednego miejsca pracy.4 Pieluszczak Jacek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pieluszczak Jacek. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Nowoczesne centrum kosmetologiczne. kosmetyczne. Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów… Read More »

https://drdgroup.pl//produkt/fotel-biurowy-obrotowy-hazi-turkusowo-szary-krzeslo-obrotowe